Enstitümüz Öğrenci Destek Birimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi        Ege Rıza KARAGÜR                  0 258 296 1707                    ekaragur@pau.edu.tr

Doç. Dr.                   Gülay YİĞİTOĞLU                    0 258 296 4339                    gyigitoglu@pau.edu.tr     

Dr. Öğr. Üyesi         Feride YARAR                          0 258 296 4291                    fyarar@pau.edu.tr

Ens. Sekreteri         Yakup MOLLAOGLU              0 258 296 3906                    ymollaoglu@pau.edu.tr

Memur                     Emel MIHÇI                              0 258 296 3916                    eaksoy@pau.edu.tr

Memur                     Saliya KOCATEPE                    0 258 296 3915                   skocatepe@pau.edu.tr   

Öğrenci                    Fatma Nur ALTIN                    0 258 296 4449                   fnaltin@pau.edu.tr