TARİHÇE

         Enstitümüz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Biyoistatistik, Biyokimya, Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Anabilim Dallarına öğrenci alarak faaliyetine başlamıştır. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında bu anabilim dallarına, Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Anatomi, Farmakoloji Anabilim Dalları, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyofizik ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında mevcut anabilim dalı sayısına Antrenman ve Hareket, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dallarını da ekleyerek Anabilim Dalı sayısını 16’ya çıkarmıştır. Bununla birlikte Doktora Programı açılma çalışmaları tamamlanarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Enstitümüze bağlı olarak 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 5 Doktora Programı “Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Nörolojik Bilimler, Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon  Doktora Programları” açılmıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tıbbi Biyoloji Doktora Programı açılmıştır.2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Hemşirelik Anabilim Dalı kurulmuş olup, bu Anabilim Dalına bağlı olarak Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ortak Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2012 yılı içinde İş ve Uğraşı Tedavisi Anabilim Dalı kurularak, İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans Programı bu Anabilim Dalına bağlanmıştır. Yine aynı yıl içinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte ortak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılmıştır. 2013 yılında Histoloji Embriyoloji doktora programı açılmış ek olarak, Sinir Bilim Anabilim Dalı kurularak, Nörolojik Bilimler Doktora programının adı Sinir Bilim Doktora programı olarak değiştirilerek bu Anabilim Dalına bağlanmıştır. 2014 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak Ortodonti Doktora programı, 2015’de Enstitümüz Bünyesinde Anatomi Doktora Programı, Hemşirelik Anabilim Dalı ve Doktora Programı, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve El Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2016 yılında Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı arasında Ortak Doktora Programı ve Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. 2019 Yılında Kanser Moleküler Biyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ile Doktora programı ve Kök Hücre Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı açılmıştır. 2020 yılında Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek lisans programı açılmıştır.

      2022 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora programları; Psikiyatri Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. Son olarak 2023 yılında ise Kök Hücre Anabilim Dalı Doktora programı ve İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programları açılmıştır.

 

Kuruluşundan itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür ve Müdür yardımcılığı görevini yapan öğretim üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Müdürler Müdür Yardımcıları 
Doç. Dr. Tülay KOÇOĞLU
Prof. Dr. Mustafa GÖNÜLLÜ Prof.Dr. İlknur KALELİ
Prof.Dr. Diler ASLAN
Prof.Dr. Serap ÖZDEN Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL
Prof.Dr. Kadir TAHTA Prof.Dr. A.Çevik TUFAN
Prof.Dr. A.Çevik TUFAN Prof.Dr. Günfer TURGUT
Prof.Dr. Z. Melek BOR KÜÇÜKATAY Doç. Dr. Vildan CANER
Doç. Dr. Sadettin ESKİÇORAPCI
Prof. Dr. Gülçin ABBAN METE
 Prof. Dr. Hakan AKÇA Prof. Dr. M. Bülent ÖZDEMİR
Doç. Dr. A. Gaye TOMATIR
Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ
Doç. Dr. Ayşegül YAPICI ÖKSÜZOĞLU
Doç. Dr. Erhan UĞURLU Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL
Prof. Dr. Hülya ÇETİN Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL
Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Prof. Dr. Türkan TURAN

 

Doç. Dr. Çiğdem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Ege Rıza KARAGÜR