TARİHÇE

 

Enstitümüz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Biyoistatistik, Biyokimya, Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Anabilim Dallarına öğrenci alarak faaliyetine başlamıştır. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında bu Anabilim dallarına, Halk Sağlığı Hemşireliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Anatomi, Farmakoloji Anabilim Dalları, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyofizik ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında mevcut anabilim dalı sayısına Antrenman ve Hareket, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dallarını da ekleyerek Anabilim Dalı sayısını 16’ya çıkarmıştır. Bununla birlikte Doktora Programı açılma çalışmaları tamamlanarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Enstitümüze bağlı olarak 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 5 Doktora Programı “Biyofizik , Biyokimya , Fizyoloji ,Nörolojik Bilimler, Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon  Doktora Programları” açılmıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tıbbi Biyoloji Doktora Programı açılmıştır.2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Hemşirelik Anabilim Dalı kurulmuş olup, bu Anabilim Dalına bağlı olarak Hemşirelik Esasları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ortak Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2012 yılı içinde İş ve Uğraşı Tedavisi Anabilim Dalı kurularak, İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans Programı bu Anabilim Dalına bağlanmıştır. Yine aynı yıl içinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte ortak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılmıştır. 2013 yılında Histoloji Embriyoloji doktora programı açılmış ek olarak, Sinir Bilim Anabilim Dalı kurularak, Nörolojik Bilimler Doktora programının adı Sinir Bilim Doktora programı olarak değiştirilerek bu Anabilim Dalına bağlanmıştır. 2014 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak Ortodonti Doktora programı, 2015’de Enstitümüz Bünyesinde Anatomi Doktora Programı, Hemşirelik Anabilim Dalı ve Doktora Programı, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve El Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2016 yılında Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı arasında Ortak Doktora Programı ve Antrenman ve Hareket Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. 2019 Yılında Kanser Moleküler Biyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ile Doktora programı  ve Kök Hücre Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı açılmıştır. Son olarak 2020 yılın Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek lisans programı açılmıştır.

 

Kuruluşundan itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür ve Müdür yardımcılığı görevini yapan öğretim üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Müdürler

Müdür Yardımcıları 

Doç. Dr. Tülay KOÇOĞLU

 

Prof. Dr. Mustafa GÖNÜLLÜ

Prof.Dr. İlknur KALELİ

Prof.Dr. Diler ASLAN

Prof.Dr. Serap ÖZDEN

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL

Prof.Dr. Kadir TAHTA

Prof.Dr. A.Çevik TUFAN

Prof.Dr. A.Çevik TUFAN

Prof.Dr. Günfer TURGUT

Prof.Dr. Z. Melek BOR KÜÇÜKATAY

Doç. Dr. Vildan CANER (2011-2016)

Doç. Dr. Sadettin ESKİÇORAPCI (2011-2013)

Prof. Dr. Gülçin ABBAN METE ( 2013- 2016)

 Prof. Dr. Hakan AKÇA

Prof. Dr. M. Bülent ÖZDEMİR

Doç. Dr. A. Gaye TOMATIR

Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ

Doç. Dr. Ayşegül YAPICI ÖKSÜZOĞLU