Enstitü Sekreteri

Yakup MOLLAOĞLU

0.258. 296 39 06

ymollaoglu@pau.edu.tr

Öğrenci İşleri Şefi

Volkan KÜÇÜK

0.258. 296 39 48

vkucuk@pau.edu.tr

Öğrenci İşleri 

Saliya KOCATEPE

0.258. 296 39 15 

skocatepe@pau.edu.tr

Personel ve Yazı İşleri

Emel MIHÇI

0.258. 296 39 16

eaksoy@pau.edu.tr