Birim Kalite Politikamız

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak kalite politikamız;

  • Kendini yenileyen akademik kadro ve dinamik bir müfredat yaklaşımı ile kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
  • Lisansüstü eğitim ve öğretimde mevzuatlar çerçevesinde kaliteyi sağlamak ve sürdürmek,
  • Kalite güvence sistemini tüm çalışanların katılımıyla yapılandırmaktır.