Doç. Dr. Fikret SARI

Merkez Müdür Yardımcısı

fsari

0 (258) 296 1878

 

Dr. Öğr. Üyesi Senem PAK

Merkez Müdür Yardımcısı

spak

0 (258) 296 1877

 

Öğr. Gör. Dr. Melda GÖLEMEZLİ

Merkez Müdür Yardımcısı

mgolemezli

0 (258) 296 1877