AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

   T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi'ne uygundur. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye'nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır.

   Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 4 Eylül 2012 ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda, Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı alanlarında uzman akademisyenler tarafından yapılandırılmıştır. 300 saati teorik 150 saati uygulamalı olmak üzere toplam 450 saatlik eğitim programı, profesyonel "Aile Danışmanları" yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplamda 50 saatlik "Beceri Modülleri", 50 saatlik “Vaka Tartışmaları”,  ve 30 saatlik “Bireysel Süpervizyon” ve 20 saat “Grup Süpervizyonu” eğitiminin dâhil olduğu "Aile Danışmanlığı Programı"; bilgi, farkındalık ve beceri üzerine temellendirilen 20 farklı modülden oluşmaktadır.

 

Kurs Başlangıç Tarihi:8 Ocak 2021

Eğitim Günleri:

Cuma  : 17:30 - 21:00

Cumartesi - Pazar : 09:00 -17:00

Kurs Dönemi

Aile Danışmanlığı Kurslarımız her yıl Ocak ayından başlayacak ve program 5 ayda tamamlanacaktır.

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

 MADDE 14 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı ünvanı alabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aşağıdaki listelenen alanlarından birinden, en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik

- Psikoloji

- Tıp

- Çocuk Gelişimi

- Sosyal Hizmetler

- Sosyoloji

- Hemşirelik


AİLE DANIŞMANLIĞI PROGRAMI VE MODÜLLERİ

 MODÜL NO

MODÜL ANA BAŞLIKLARI

  1. 1.     

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

  1. 2.     

KÜLTÜRE DUYARLI AİLE DANIŞMANLIĞI

  1. 3.     

EVLİLİK SÜREÇLERİ

  1. 4.     

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

  1. 5.     

YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM

  1. 6.     

ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK

  1. 7.     

AİLE DANIŞMANLIĞINDA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

  1. 8.     

AİLE DANIŞMANLIĞINDA SİSTEM YAKLAŞIMI

  1. 9.     

TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ

10.  

ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞININ TEMELLERİ

11.  

AİLE DANIŞMANLIĞINDA PROFESYONEL KİMLİK VE ETİK

12.  

AİLE DANIŞMANLIĞI MÜDAHALE VE STRATEJİLERİ

13.  

AİLEDE RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİ

14.  

ÖZEL GEREKSİNİMLİ GRUPLARLA AİLE DANIŞMANLIĞI

15.  

CİNSEL EĞİTİM

16.  

KRİZE MÜDAHALE BECERİLERİ

17.  

AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR  I. (Şiddet,

18.  

AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR II. (Boşanma, Kayıp ve Yas, Aldatma)

19.  

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU

20.  

AİLE DANIŞMANLIĞINDA GÖZLEM, KAYIT TUTMA VE RAPORLAŞTIRMA

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM GRUPLARI

 

 KOŞULLAR

EĞİTİM

KONTENJAN

    SÜRE


ÜCRET (KDV dahil)

TEO.

UYG.
PDR, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar

300

150

30

 

3 Ay Teorik

2 Ay Uygulama

 

 6.500,00 TL

 

 

Toplam Kontenjan 30 kişi olup,dolmadığı taktirde grup açılmayacaktır.

Taksitlendirmeler 4 taksit olarak ödenecektir.

 

UYGULAMA VE SÜPERVİZYON

Her katılımcı en az 150 saat uygulama ve süpervizyon eğitimi alacaktır.

- 50 saat Aile Danışmanlığı süreciyle ilgili temel beceri uygulamaları (25’er kişilik gruplar)

- 50 saat çeşitli modüllerle ilgili vaka analizleri (25’er kişilik gruplar)

- 30 oturum (saat) aile danışma uygulaması ve süpervizyonu (Her bir katılımcı)

- 20 oturum (saat) aile danışma uygulaması süpervizyonu (5–6 kişilik gruplar)

 

PROGRAMDA KATILIMCILARIN DEVAMI VE BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

   Programa geçerli bir mazeret dışında, teorik modüllere % 80, uygulamalı modüllere % 90 oranında devam edilmesi beklenmektedir. Bunun üstünde devamsızlık yapanlara sertifika verilmemektedir. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na katılanların sertifikasyon yeterliklerini ölçmek amacıyla programın bitiminde çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır (Başarısız olan katılımcılara ek sınav hakkı verilecektir). Sınavdan geçer not en az 60’dır. Her bir katılımcı ayrıca, yaptığı danışmalardan birinin “Vaka Sunumu”nu yapacaktır. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılar, “Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı Katılımcı Belgesi” alacaklardır.


KESİN KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER

- 2 Adet fotoğraf

- 2 Adet Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopisi

- 2 Adet Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

 


 

Başlangıç Tarihi :  08 Ocak 2021 

İletişim :  0 258 241 19 60 - 0 258 241 90 81

Eğitim Yeri : Paü Eğitim Fakültesi 

Eğitim Süresi : 450 Saat

Eğitim Fiyatı : 6.500,00 TL