Uluslararası eğitim standartları ve çağdaş değerler ışığında, yaşam boyu öğrenmeyi sürekli davranış biçimine dönüştürerek; Denizli’de, ülkemizde ve uluslararası düzeyde etkili, saygın, tanınan bir yaşam boyu öğrenim kurumu olmaktır. Bireysel gelişimin desteklenmesi aracılığıyla toplumsal potansiyelin etkin kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Bunların sağlanması için, öncelikli olarak toplumsal katılımı hedefleyen eğitim, etkinlikler düzenlemektir.