pausem eğitim şablonu
Ön Kayıt İçin Tıklayınız check
 
32 saat
SAĞLIK HUKUKU
 

Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgiler


⦁ Eğitim saati toplamda 32 Saat saattir.
⦁ Teorik Eğitim 24 Saat (Online)
⦁ Uygulama Eğitimi 8 Saat (Yüz yüze)
 ⦁ Eğitim süreci takviminin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için kesin kayıt alınmaktadır.
⦁ Her grup için toplam katılımcı sayısı en fazla 30 kişidir. Eğitim kontenjanı belirlenirken adayların başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Eğitimin açıldığı tarihlerde kontenjanda yer kalmaması durumunda başvurusu bulunan adaylar bir sonraki eğitimde bilgilendirilecek ve kabul edilecektir.
⦁ Eğitimde katılım belgesi verilecektir.


Eğitim Hakkında Açıklama

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti alanlar ile sağlık hizmeti sunucuları arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, kendine özgü yapısı ile karma bir hukuk dalı olarak kendine özgü bir yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık hukuku alanında açılan davaların büyük çoğunluğu tüketici mahkemelerinde görülmektedir. 2020 yılından itibaren tüketici mahkemelerindeki davalarda dava şartı arabuluculuk kapsamına alındığından artık davacı, sağlık hukuku alanına giren davayı açmadan önce arabuluculuğa başvurmak ve dava şartını yerine getirmek zorundadır.
Eğitimden yeterli verimin sağlanabilmesi için öncelikle sağlık hukukuna ilişkin tıbbi müdahale, aydınlatılmış onam, komplikasyon-tıbbi uygulama hatası/malpraktis kavramları üzerinde durulacaktır. Zira bu başlıklar altında yapılan açıklamalar ve edinilen bilgi, sağlık hukuku alanında farklı konu başlıklarıyla doğrudan ilintilidir.Eğitim Süreci


⦁ Eğitim Şekli Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Yüz yüze olarak belirlenmiştir. Yüz yüze eğitimler Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (PAÜSEM) yapılacaktır.
⦁ Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi süresince katılımcıların belgeye dayanan ve Eğitim Kurumlarınca kabul edilebilen haklı bir mazereti bulunmadığı müddetçe verilecek ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Bu nedenle katılım belgesine hak kazanabilmek için eğitimde devamlılık şartı bulunmaktadır.
⦁ Derslerin 1/12’sine veya daha fazlasına katılmayan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmeyecektir.
⦁ Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından aynı zaman dilimi içerisinde birçok uzmanlık alanında eğitim verilmektedir.
⦁ Katılımcılar başvurduğu eğitim programı ile süresi önemli olmaksızın aynı zaman diliminde bir başka eğitim programına katılım sağlayamazlar. **
Katılımcıların bu ayrıntıyı dikkate almasını ve Uzmanlıklara o şekilde başvurmasını önemle rica ederiz.

Eğitim Kapsamı

Eğitimin kapsamı, Adalet Bakanlığı’nın Spor Hukuku alanı için yayımlamış olduğu eğitim kitabı içeriği ile belirlenmiştir.

Eğitimin İçeriği
⦁ Sağlık Hukukunun Kapsamı
⦁ Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale
⦁ Tıbbi Uygulama Hataları
⦁ Sağlık Hukukundan Doğan Tazminat Sorumluluğu
⦁ Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
⦁ Hekimlik Meslek Ahlakı Yükümlülükleri
⦁ Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk
⦁ Uygulamalar
Eğitmenler
TC. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından özgeçmişleri akredite edilmiş öğretim üyeleri ve uygulamacılar tarafından verilmektedir.Eğitime Kimler Başvurabilir?
Bu eğitim programına Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabuluculuk siciline kayıt yaptırmış arabulucular başvurabilmektedir.
Program Takvimi

 

                   Eğitmen
         

         


Ücret Bilgisi

3000 ₺

Lokasyon

Pamukkale Üniversitesi Çamlık Kampüsü(Uçaklı Okul)

Eğitim Tipi

Hibrit