Diğer Sağlık Personeli Eğitimi - İşyeri Hemşireliği Eğitimi


Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak ve 45 saat uzaktan eğitim 45 saat yüz yüze olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olma şartı aranmaya başlanmıştır.


20 Temmuz 2013 tarih 28713 sayılı Resmi gazetenin 4. Maddenin b fıkrasında yapılan açıklamaya göre yönetmelikte İşyeri Hemşiresi yerine "Diğer Sağlık Personeli" ifadesi yer almaktadır. Buna göre Diğer Sağlık Personeli eğitimi sertifika programına aşağıdaki unvana sahip kişiler başvurabilir.

* Hemşire

* Sağlık Memuru

* Acil Tıp Teknisyeni

* Çevre Sağlığı Teknisyeni

Yönetmelik sayılan bu bölümlerden mezun kişiler Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Diğer sağlık personeli temel eğitimini verecek kurumlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıdır. Diğer sağlık personeli temel eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlık tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.

Başlangıç Tarihi :   10 ŞUBAT 2020 

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Süresi : 90 Saat

Eğitim Fiyatı :  1.100,00 TL

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör