pausem eğitim şablonu
Ön Kayıt İçin Tıklayınız check
 
90 saat
Diğer Sağlık Personeli ve İşyeri Hemşireliği Kursu
 

Diğer Sağlık Personeli Kimdir?


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır.


Kimler Diğer Sağlık Personeli Olabilir?


⦁ Hemşire
⦁ Sağlık Memuru
⦁ Acil Tıp Teknisyeni
⦁ Çevre Sağlık Teknisyeni

Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, Genel Müdürlükçe verilir.


Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri Nedir?

⦁ Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda işyerlerinde;
⦁ 10 ile 49 arası çalışanda çalışan başına ayda en az 10 dakika
⦁ 50 ile 249 arası çalışanda çalışan başına ayda en az 15 dakika
⦁ 250 ve üzeri çalışanda çalışan başına ayda en az 20 dakika


Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?
⦁ İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
⦁ Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
⦁ Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
⦁ İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
⦁ Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
⦁ İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
⦁ İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
⦁ İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Diploma: Yönetmeliğe göre sadece diploma, YÖK barkodlu mezuniyet belgesi ya da üzerinde GEÇİCİ ibaresi olan ve süresi dolmamış geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. YÖK Barkodlu Mezuniyet Belgenizi e-devlet sistemi üzerinden çıktı alabilirsiniz. Kurslara kayıt olmak için mezuniyet şartı aranmaktadır.
2-1 adet vesikalık fotoğraf
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızda ad, soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği)
4- Başvuru Dilekçe (Kurumdan verilir)
5- Eğitim Sözleşmesi (Kurumca verilir)
6- Ücretlerini bankaya yatıranlar banka dekontu (Dekonttan hangi kurs olduğu ve isim yazılması gerekir)
Eğitimin Süresi Nedir?
45 saat (Online) ,45 saat (Yüz yüze) ,Toplam 90 Saat. (Kontenjan 24 Kişi)
Program Takvimi

 

                   Eğitmen
         

           


Ücret Bilgisi

8.000,00 ₺(KDV Dahil)

Lokasyon

Pamukkale Üniversitesi Çamlık Kampüsü(Uçaklı Okul)

Eğitim Tipi

Hibrit