Pamukkale Üniversitesi’nin zengin akademik ve teknolojik birikiminden yararlanarak, yaşam boyu öğrenme toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları üreterek kurumsal ve bireysel düzeyde topluma kazandırmaktır.