TEMEL ALMANCA KURSU

A1- A2 – B1 Seviyesi

Almanca dilbilgisinin sıfır seviyeden alınıp, şahıs zamirleri, fiil çekimleri, sıfat ve sıfat çekimleri, ilgeçler ve 6 zaman cümlesi, modal fiilli cümleler ve zamanları ile pasif yapılar ve zamanlarına dek öğretilmesi ve günlük konuşmalar. Proğram içeriği:

A. Ses Bilgisi (Fonetik) / Phonetık

B. Almanca Dil Bilgisi (Gramer) İskeleti (Özeti)

C. Almanca Dil Bilgisi (Gramer) / Deutsche Grammatik

1. Şahıs Zamirleri (Adılları) ve Artikeller / Personalpronomen und Artikels

2. Çoğul Yapma / Pluralbildung

3. Cümle Kurma / Satzbildung

4. Özne Fiil İlişkisi / Subjekt und Prädikatsbeziehung

5. Artikel Çekimleri (Hâl) / Artikel-Deklination (Kasus-Fall)

6. Şahıs Zamirlerinin (Adılların) Hâlleri / Deklination der Personalpronomen

7. Ayrılmayan ve Ayrılan Fiilller / Un-Trennbare Verben

8. Fiillerin (Çekim) Hâlleri / Kasus der Verben

9. Cümle Olumsuzlama / Satz-Negation

10. Emir Kipi / Imperativ

11. İyelik Zamirleri (Adılları) / Possessivpronomen (besitzanzeigendes Fürwort)

12. Dönüşlü Fiillerin Zamirleri / Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort)

13. Sıfat Tamlaması-Çekimi / Adjektivdeklination

14. Sıfat Dereceleri / Die Komparation (Die Steigerung) der Adjektive

15. Sıfatların Nesnelerine Akkusativ, Dativ, Genitiv Aldırması / Rektion der Adjektive mit Akkusativ, Dativ, Genitiv

16. İlgeçler (Edatlar) / Präpositionen (Verhältniswörter)

17. Nida-Ünlem /Die Interjektion ve Parçacıklar /Partikeln ve Sayılar / Die Zahlen

18. İlgeçli (Edatlı) Fiiller / Verben mit Präpositionen

19. İlgeçli (Edatlı) Sıfatlar / Adjektive mit Präpositionen ve Zarflar (Belirteçler) / Adverbien

20. Cümlede Zamanlar / Die Zeitformen im Satz

21. Niteleme (Modal) Fiilleri ve Zaman Yapıları / Modalverben und die Zeitformen mit Modalverben

İLERLEMIŞ ALMANCA KURSU

B2 – C1 - C2 seviyesi

Almanca dilbilgisinin B2 seviyesinden alınıp ilgi cümleleri, zarflar, bağlaçlar ve yan cümleler ile, Partizip ve Konjuktiv I-II konularıyla dilbilgisinin tamamen anlatılması. Günlük konuşmanın seyahat, işyerleri vs.de kompleks cümleler kurma kendini daha fazla ifade etme konuşmaları. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri Türkçeye çevirebilmeye başlamak, özetleyebilmek, gerekçe ve açıklamalarını düzgün cümlelerle sunabilmek:

Kurs Proğram İçeriği:

22. Edilgen (Pasif) Yapı / Passivform

23. İlgi Cümlesi / Relativsatz

24. Soru Zamirleri (Adılları, Kipleri) / Fragepronomen

25. Zarflar (Belirteçler) / Adverbien

26. İşaret Zamirleri (Adılları) / Demonstrativpronomina

27. Sıfat Fiiller (Ortaçlar) – Zarf Fiiller (Ulaçlar) / Partizip I -Partizip II

28. (um) ….zu + Yalın Fiil Yapısı / (um) …. zu + Infinitivsatz

29. haben + zu + Yalın Fiil (Infinitiv) ve sein + zu + Yalın Fiil (Infinitiv) Yapısı

30. Bağlaçlar / Konjunktionen

31. Saat / Uhrzeit

32. Dolaylı Anlatım / Konjunktiv I ve / und Dilek Cümlesi / Konjunktiv II

33. İsim-Fiil Kalıpları / Nomen-Verb-Verbindungen ve Kelime Üretme / Wortbildung

 
Kurs Başlangıcı:  Mart 2021                               
 
Kurs Süresi: 2 Ay (64 Saat)  

Kurs Zamanları :

Hafta İçi      : Pazartesi Çarşamba 18:00 / 21:00 

Hafta Sonu : Cumartesi / Pazar 10:00 / 13:00

Kurs Ücreti(Bir Kur İçin):
Ücret              : 1.400.00 TL
İndirimli Ücret : 1.200.00 TL

İndirimli Ücret : Kamu Personeli, PAÜ Öğrenci ve Personelini Kapsamaktadır.

Başlangıç Tarihi : 

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Süresi :  64 saat

Eğitim Fiyatı :  1.400,00 TL 

İndirimli ücret 1.200,00 TL

Duyurular Tümünü Gör