pausem eğitim şablonu
Ön Kayıt İçin Tıklayınız check
 
16 saat
ARACI DEĞİŞKEN ve DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ MODELLER EĞİTİMİ
 

Eğitim İçeriği


Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), faktör analizi ve regresyon analizlerinin birleşiminden oluşur ve gözlenen ve gizli değişkenleri içeren modellerin test edilmesinde kullanılan, çok değişkenli istatistiksel bir analizdir. YEM’in temel amacı; ölçeklerin yapısını veri ile doğrulamak ve bir veya birden fazla bağımsız değişken ile bir veya birden fazla bağımlı değişken arasındaki ilişkileri incelemektir. IBM® SPSS® AMOS; YEM analizleri için grafik temelli pratik bir istatistik programıdır. Bu eğitimin amacı; AMOS Programı vasıtasıyla gerçek veriler üzerinden doğrulayıcı faktör analizi ile yol analizinin nasıl yapılacağını, yorumlanacağını ve analiz sonuçlarının bilimsel bir araştırmada nasıl raporlanacağını öğretmektir.
Kimler Eğitime Katılabilir?


•Lisansüstü öğrenciler
•Akademisyenler
•AraştırmacılarEğitimin Kapsamı Nedir?

Eğitim 16 saat, 2 gün sürmektedir.
 
Program Takvimi

 

                   Eğitmen
         

                  Öğr.Gör.Ömer Dican


Ücret Bilgisi

1800 ₺

Lokasyon

Pamukkale Üniversitesi Çamlık Kampüsü(Uçaklı Okul)

Eğitim Tipi

Yüz Yüze