Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşmasının 44.sü Pamukkale Üniversitesi'nde Yapıldı

Etkinlik

17 Şubat 2022 - 06 Ocak 2023

Acıpayam Meslek Yüksekokulu

 

ÜMÖB20.5  "DEPO BELLEK" 9-13 ŞUBAT2022

Ulusal Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin 44. buluşması Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleştirildi. 

 

Üniversitemizin hedeflemiş olduğu gibi uluslararası üniversite olma yolunda akademik ve bilimsel çalışmalarda kalitesini artırarak YÖK Kalite Kurulu endekslerince yapılan değerlendirmelerde daha üst sıralarda yer almak amacıyla, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu KİDR3.0 (Kurum İç Değerlendirme Raporu Akreditasyon 3.0 Ölçütleri) çerçevesinde 1-5 arasında derecelenen olgunluk seviyelerinin ortalama göstergesi olan 3 ve 3’ün üzerinde olabilmesi Fakültemizin birim kalite süreçleri açısından ana bir hedeftir.

 

Bu hedef doğrultusunda B. Eğitim Öğretim, B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) Kriterleri şöyle tanımlanmıştır:

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinlerarası, bütünleyici, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır.

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmektedir. Öğrencilerinin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve yaklaşımlarla desteklenmektedir.  Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir.

 

UMÖB (Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması) B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri bağlamında değerlendirilmesi gereken öğrencilerin inisiyatif aldığı öğretim yöntemi olarak öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklı; bir etkinliktir. Öğrenci merkezli, vaka/uygulama temelinde öğrenmeyi önceleyen; bilgi aktarımından çok derin öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmış bir yaklaşıma sahiptir. Bu çerçevede Pamukkale Üniversitesi hem kendi öğrencilerinin hem de ulusal anlamda katılım gösteren mimarlık bölümü öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, paydaşlarla olan işbirliklerine örnek olmak ve bunları güçlendirmek niyetiyle bu etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

 

ümöb20.5 "depo bellek" broşürünü indirmek için TIKLAYINIZ