Birim Kalite Komitesi Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı
Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Veysel DAĞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAYIRLI
Üye Araş. Gör. Dr. Gülçin ÖZEN 
Üye Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
İdari Personel Canan ORAN
Öğrenci Temsilcisi Engin Can ENGİN