Birim Kalite Komitesi Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı
Koordinatör Doç. Dr. Işıl Uçman ALTINIŞIK
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
Üye Araş. Gör.Veysel DAĞ
Üye Öğr. Gör.İzzettin Fazıl AKIN
Üye Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
İdari Personel Canan ORAN
Öğrenci Temsilcisi Engin Can ENGİN