ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

Misyon:

 

 

 

Vizyon:

Bölümümüzün Vizyonu; yürütmekte olduğumuz modernleşme, kentleşme ve nitelikli mekân araştırmaları ara kesitindeki hem yerel hem ulusal ölçeklerde gündeme getirdiği kültürel, arkeolojik ve endüstriyel çalışmalarını, teknoloji ve inovasyon anahtar kavramları ile buluşturarak uluslararası zeminlerde bilgi-birikim ve tecrübelerini paylaşabilmek, iyileştirme ve geliştirme yapmak üzere yeni tartışmalar başlatabilmektir. 

Teknoloji ve inovasyon kavramları bir sıfırdan başlamanın konusu değil kültürel üretimleri bağlama ilişkin olanaklar ve sınırlar dâhilinde yenilemenin ve dönüştürerek sürdürebilmenin konusudur. Bu nedenle de Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), teknolojik ve inovatif çalışmalar için gerekli ve öne çıkan bir alandır.

PAÜ MTF Mimarlık Bölümü’nün en temel akademik vizyonu, yürütmekte olduğu Kent Yaşamına ait Kültürel, Arkeolojik ve Endüstriyel çalışmalarına AR-GE niteliği kazandırmak ve olabildiğince çoğul aktörlü olarak etkinleştirebilmektir.