Fakültemiz Misyonu

 

Fakültemiz; toplumda mimarlık, planlama ve tasarım bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda; araştırma yoluyla evrensel düzeyde bilgiyi üreten ve uygulayan, katılımcı bir akademik ortam yaratarak; yerel kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, çağdaş, demokratik, etik değerlere duyarlı, uluslararası ağda bölgeyi temsil edecek, bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen, problemleri çözerken araştırmacı, alternatif üretici, esnek, yaratıcı çözümler geliştirebilen, disiplinlerarası meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Fakültemiz Vizyonu

 

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda kuramsal bilgiler ve iletişim teknolojileri ile donatılmış mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Araştırma faaliyetlerimiz global gelişmeler doğrultusunda hem ülkemiz ihtiyaçlarını gözetmek, hem de bölgemizin eğilimlerine yönelik hizmet sunmaktır. Yerel Yönetimler ve kentsel aktörler ile etkin iletişim kurularak, araştırma merkezi bünyesinde kurumsallaştırılması hedeflenmektedir.