Bizi Takip Edin

facebook twitter

Fakültemiz Misyonu

 

Fakültemiz; toplumda mimarlık, planlama ve tasarım bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda; araştırma yoluyla evrensel düzeyde bilgiyi üreten ve uygulayan, katılımcı bir akademik ortam yaratarak; yerel kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, çağdaş, demokratik, etik değerlere duyarlı, uluslararası ağda bölgeyi temsil edecek, bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilen, problemleri çözerken araştırmacı, alternatif üretici, esnek, yaratıcı çözümler geliştirebilen, disiplinlerarası meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Mission of Faculty

 

The mission is to educate modern scholars that are able to identify intervention issues and areas having strategic priority at national and regional-local scales, and to analyze- interpret the data obtained through scientific methods and techniques; that are critical in questioning and respectful to cultural heritage and environmental concerns in design, planning and implementation; and that are innovative, interested in technology, and open to contemporary developments without compromising on universal ethical values, in the framework of international and national academic-scientific norms and criteria, by continuously updating educational activities, accompanied with research-development activities. 

 

Fakültemiz Vizyonu

 

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda kuramsal bilgiler ve iletişim teknolojileri ile donatılmış mimarlar, şehir ve bölge plancıları ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Araştırma faaliyetlerimiz global gelişmeler doğrultusunda hem ülkemiz ihtiyaçlarını gözetmek, hem de bölgemizin eğilimlerine yönelik hizmet sunmaktır. Yerel Yönetimler ve kentsel aktörler ile etkin iletişim kurularak, araştırma merkezi bünyesinde kurumsallaştırılması hedeflenmektedir.

 

Vision of Faculty


The faculty is committed to produce services accompanied with scientific and technological methods in socio-cultural, economic and administrative-institutional aspects at national and regional scales; to ensure the sustainability of institutional development; to gain recognition and prestige in the international arena through international publications-cited studies and application-oriented research and development activities; and to be preferred by student-oriented education programs combining the theoretical training with the implementation processes.