Bizi Takip Edin

facebook twitter
Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
MUAYENE KABUL KOMİSYONU ve SAYIM KURULU
 3 YIL
Başkan Doç. Dr.  Ayşe ÖZDEMİR 14/08/2017-14/08/2020
Asil Üye Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK 14/08/2017-14/08/2020
Asil Üye Prof.Dr.Murat ZENGİN 14/08/2017-14/08/2020
Yedek Üye Doç.Dr. Murat Burak ALTINIŞIK 14/08/2017-14/08/2020


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
YATAY GEÇİŞ ve İNTİBAK KOMİSYONU
 3 YIL
Başkan Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK Şehir ve Bölge Planlama
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nur Sinem PARTİGÖÇ Şehir ve Bölge Planlama
Üye Arş.Görv.Şaziye BAL Şehir ve Bölge Planlama
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ Mimarlık
Üye Doç.Dr. Murat Burak ALTINIŞIK Mimarlık
Üye Arş.Gör.Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ Mimarlık
Üye Uzm.Saadet Mutlu KAYTAN Mimarlık


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi

(ADEK)

Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

 3 YIL
Başkan Prof.Dr.Koray ÖZCAN Dekan
Üye Prof.Dr.Murat ZENGİN Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Öğretim Üyesi
Üye İlhan GÖZETEN Fakülte Sekreter V.
Üye
Öğrenci Temsilcisi


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
Stratejik Planlama Komisyonu
 3 YIL
Başkan Prof.Dr.Koray ÖZCAN Dekan
Üye Prof.Dr.Murat ZENGİN Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Üye Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Mimarlık Bölümü
Üye Doç. Dr. Murat Burak ALTINIŞIK İç Mimarlık Böl
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN End. Ür. ve Tas. Böl.

İlhan GÖZETEN Fakülte Sekreteri

Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

3 yıl

Fakülte Koordinatörü Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
Birim Kalite Komitesi
 3 YIL
Komite Koordinatörü Prof.Dr.Koray ÖZCAN Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü
Sorumlu Dekan Yrd.­­­ Doç. Dr. Görkem GÜLHAN Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü
Komite Temsilci Üye (Akademik Personel Üye) Doç. Dr. Üyesi Ayşe ÖZDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Komite Temsilci Üye (Akademik Personel Üye) Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Mimarlık Bölümü
Komite Temsilci Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) İlhan GÖZETEN İdari Personel Üye
Komite Temsilci Üye (İdari Personel Üye)

Öğrenci Temsilcisi Üye


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
BURS KOMİSYONU
 3 YIL
Başkan Doç.Dr. Oğuz ÖZBEK Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü
Üye Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Mimarlık Bölümü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN   12/10/2018 Peyzaj Mimarlığı Bölümü


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
Fakülte Staj Koordinatörlüğü
 3 YIL
Koordinatör Doç. Dr. Görkem GÜLHAN Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü
Bölüm K. Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA Mimarlık Bölümü
Bölüm K. Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bölüm K. Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN Şeh.ve Böl.Pln.Bölümü


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu

3 yıl

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Ayşe ÖZDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölümü


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
Doktora Sonrası Araştırma Programı Koordinatörü (DOSAP)

 

Üye Dr. Öğr. ÜyesiDuygu DOĞAN Peyzaj Mimarlığı Bölümü


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
ATIK KOMİSYONU

Dekan Prof.Dr.Koray ÖZCAN Dekan
Fakülte Sekreteri İlhan GÖZETEN Fakülte Sekreteri
ADP ve AY Komisyon Başkanı Prof.Dr.Koray ÖZCAN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ADP ve AY Komisyonu Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN Dekan Yrd./Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ADP ve AY Komisyonu Üye Arş.Görv.Şaziye BAL Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ADP ve AY Komisyon Başkanı  Prof.Dr.Murat ZENGİN Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ADP ve AY Komisyonu Üye Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ADP ve AY Komisyon Başkanı Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK Mimarlık Bölüm Başkanı
ADP ve AY Komisyonu Üye  Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ Mimarlık
ADP ve AY Komisyonu Üye  Uzm.Saadet Mutlu KAYTAN Mimarlık
Laboratuvar Sorumlusu Orhan ARI Bilgisayar İşletmeni


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İşveren Vekili Prof.Dr.Koray ÖZCAN DEKAN
İdari Amir İlhan GÖZETEN Fakülte Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZDEMİR Hekim

Özgür AŞIK Uzman

Orhan ARI Çalışan Temsilcisi


Birim adı

GÖREV

SÜRESİ 

Komis.Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı   Görevi
OZD KOMİSYONU

KOORDİNATÖR Doç. Dr. Görkem GÜLHAN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ÜYE Araş.Gör.Dr.Ayşe Nur Şenel FİDANGENÇ Mimarlık Bölümü
ÜYE Araş.Gör.Aysun AYGÜN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ÜYE Araş.Gör.Cennet TEKİN CÜRE Peyzaj Mimarlığı Bölümü