Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu  


Başkan Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Muayene Kabul Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Asil Üye Murat AYDEMİR
Asil Üye Saadet ESKİCİ
Yedek Üye Merve GÜLTEKİN ALKAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Taşınır Sayım Döküm Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Canan ORAN
Asil Üye Saadet ESKİCİ
Yedek Üye Orhan ARI

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Değer Tespit Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Hurdaya Tespit Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

Ayıklama ve İmha Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Üye Saadet ESKİCİ
Üye Orhan ARI
Üye Murat AYDEMİR
Üye Canan ORAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Piyasa Araştırma Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ
  Yedek Üye Ahmet KARAISLI

 

Birim adı 

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Uluslararası İlişkiler
Birim Koordinatörü 
              

Fakülte Koordinatörü Prof.Dr.Oğuz ÖZBEK

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

İdari Birim Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu (İDEK)


Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Sezai UĞUR
Üye Merve GÜLTEKİN ALKAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

 

Akademik Birim Akademik Değerlendirme
ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 


Başkan (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Sezai UĞUR

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Stratejik Planlama
Komisyonu 
                                 

Başkan (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Doç. Dr. Şöhret AKTEPE DAL 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ 
Üye Sezai UĞUR
Alt Birim Koordinatörleri ŞBP Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Mimarlık Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
 Performans Programı   Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
  Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
  İdari Personel (Taşınır Kayıt Yetkilisi)  Murat AYDEMİR 
  İdari Personel (Personel Hizmetleri)  Saadet ESKİCİ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Müfredat Komisyonu 


Başkan (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN 
 Üye  Doç. Dr. Şöhret AKTEPE DAL 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
   Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Kalite Komitesi                   


Koordinatör (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAYIRLI 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Veysel DAĞ
Üye Arş. Gör. Dr. Gülçin ÖZEN
Üye
Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
İdari Personel Canan ORAN
Öğrenci Temsilcisi Engin Can ENGİN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Burs Komisyonu ve YÖK Lisans Destek Bursu ve
YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu Koordinatörlüğü


Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ

 

Birim Adı Komisyon Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı
Eğitim Komisyonu            Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ 

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Staj
Koordinatörlüğü             
 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Engelli Öğrenci
Birim Sorumlusu
                

Birim Sorumlusu Doç. Dr.  Ayşe ÖZDEMİR

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Doktora Sonrası Araştırma Programı
Koordinatörü (DOSAP)
         

Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Çalışma Grubu 

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Doç. Dr. Görkem Gülhan
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Merve GÜLTEKİN ALKAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Risk Koordinatörü 

Başkan (Dekan-Böl. Bşk.)  Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye (Böl. Bşk.) Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye(Böl. Bşk.) Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Atık Sorumluları                          

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR
Üye Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Üye Dr. Öğr. Üyesi Saadet Mutlu KAYTAN
Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlusu        
Sorumlu Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
  Sorumlu Murat AYDEMİR

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 


İşveren Vekili (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
İdari Amir Sezai UĞUR
İşyeri Hekimi Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZDEMİR
Uzman Özgür AŞIK
Temsilci Orhan ARI

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

Uzaktan Eğitim Koordinatörü (OZD) 


Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Şenel FİDANGENÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Veysel DAĞ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Program Değerlendirme Komitesi
(Öz Değerlendirme)

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Temsilci Prof. Dr.Koray ÖZCAN
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Temsilci İdari Personel Sezai UĞUR
Temsilci Memur Canan ORAN
Temsilci Öğrenci Engin Can ENGİN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Pandemi Kurulu Üyeleri

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Arş. Gör. Dilek AVSAN KARAMAN
Üye Arş. Gör. Dr. Saniye FIŞGIN KORKMAZ 
Raportör Sedat BUHARALI

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Web Sayfası Sorumlusu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAYIRLI
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nur Sİnem PARTİGÖÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Saadet Mutlu KAYTAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÜNER
Üye Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Yayın ve Etik Kurulu

Başkan (Dekan)  Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK

 

Birim adı 

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyon Temsilcisi

Temsilci Prof. Dr. Murat ZENGİN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Mezuniyet Töreni Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ümit BAYIRLI 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR
  Üye Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÜNER
  Üye Arş. Gör. Dr. Gülçin ÖZEN
  Üye Arş. Gör. Dr. Saniye FIŞGIN KORKMAZ 
  Üye Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Öğrenci Destek Birimi (ÖDB) 

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye  Doç Dr. Gizem KARAKAN GÜNAYDIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN OĞUR
Üye Arş. Gör.Selim ÇİFTÇİOĞLU
Üye Canan ORAN
  Üye Öğrenci Temsilcisi

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Faaliyet Bilgi Sistemi 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)   Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN
 Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÜNER
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dilek AVSAN KARAMAN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Memur Canan ORAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)   Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Doç. Dr. Gizem KARAKAN GÜNAYDIN
Üye Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Sezai UĞUR