Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Muayene Kabul Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Duygu DOĞAN
Asil Üye Murat AYDEMİR
Asil Üye Saadet ESKİCİ
Yedek Üye Özgül ÖZATA

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Taşınır Sayım Döküm Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Canan ORAN
Asil Üye Saadet ESKİCİ
Yedek Üye Orhan ARI

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Değer Tespit Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Hurdaya Tespit Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Piyasa Araştırma Komisyonu 


Başkan Sezai UĞUR
Asil Üye Orhan ARI
Asil Üye Saadet ESKİCİ
  Yedek Üye  Ahmet KARAISLI

 

Birim adı 

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Uluslararası İlişkiler
Birim Koordinatörü 
              

Fakülte Koordinatörü Prof.Dr.Oğuz ÖZBEK

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

İdari Birim Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu (İDEK)


Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Dr. Öğr. ÜyesiÖzgü HAFIZOĞLU
Üye Sezai UĞUR
Üye Özgül ÖZATA

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

 

Akademik Birim Akademik Değerlendirme
ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 


Başkan (Dekan) Prof Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof.Dr.Koray ÖZCAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Sezai UĞUR

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Stratejik Planlama
Komisyonu 
                                 

Başkan (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Sezai UĞUR
Alt Birim Koordinatörleri ŞBP Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Mimarlık Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Performans Programı 


Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Sezai UĞUR
Üye Murat AYDEMİR
  Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Müfredat Komisyonu 


Başkan (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Kalite Komitesi                   


Koordinatör (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
Üye Arş. Gör. Veysel DAĞ
Üye Öğr. Gör. İzzettin Fazıl AKIN
Üye
Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
İdari Personel Canan ORAN
Öğrenci Temsilcisi Engin Can ENGİN

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

Yatay Geçiş ve
İntibak Komisyonu                     


Başkan Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nur Sinem PARTİGÖÇ
Üye Arş.Görv.Şaziye BAL
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Doç.Dr. Murat Burak ALTINIŞIK
Üye Arş.Gör.Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Üye Uzm.Saadet Mutlu KAYTAN


Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 

Burs Komisyonu ve YÖK Lisans Destek Bursu ve
YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu Koordinatörlüğü


Başkan (Dekan Yardımcısı) Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ

 

Birim Adı Komisyon Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı
Eğitim Komisyonu            Başkan (Dekan Yardımcısı)  Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ 

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Staj
Koordinatörlüğü             
 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Bölüm K. Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Bölüm K. Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Bölüm K. Doç. Dr. Görkem GÜLHAN

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Engelli Öğrenci
Birim Sorumlusu
                

Birim Sorumlusu Doç. Dr.  Ayşe ÖZDEMİR

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Doktora Sonrası Araştırma Programı
Koordinatörü (DOSAP)
         

Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Çalışma Grubu 

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Üye Doç. Dr. Görkem Gülhan
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Özgül ÖZATA

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Risk Koordinatörü 

Başkan (Dekan-Böl. Bşk.)  Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye (Böl. Bşk.) Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye(Böl. Bşk.) Dr. Öğr. Gözde KAN ÜLKÜ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Atık Komisyonu                          

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
Üye Arş. Gör. Dr. Aysun AYGÜN
Üye Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR
Üye Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Üye Öğr. Gör. Saadet Mutlu KAYTAN
Üye Saadet ESKİCİ

 

Birim adı
Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlusu        
Sorumlu Öğr. Gör. Saadet MUTLU KAYTAN
   Sorumlu  Murat AYDEMİR

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 


İşveren Vekili (Dekan) Prof. Dr. Murat ZENGİN
İdari Amir Sezai UĞUR
İşyeri Hekimi Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZDEMİR
Uzman Özgür AŞIK
Temsilci Orhan ARI

 

Birim adı
Komisyon Görevi          Ünvanı Adı ve Soyadı 

Uzaktan Eğitim Koordinatörü (OZD) 


Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Üye Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur Şenel FİDANGENÇ
Üye Arş. Gör. Dr. Aysun AYGÜN
Üye Arş. Gör. Dr. Cennet TEKİN CÜRE

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Birim Program Değerlendirme Komitesi
(Öz Değerlendirme)

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Temsilci Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Temsilci Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR
Temsilci Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Temsilci İdari Personel Sezai UĞUR
Temsilci Memur Canan ORAN
Temsilci Öğrenci Engin Can ENGİN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Pandemi Kurulu Üyeleri

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
Üye Arş. Gör. Dr. Aysun AYGÜN
Üye Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ
Üye Arş. Gör. Dilek AVSAN
Üye Arş. Gör. Enes Can KILIÇ
Raportör Sedat BUHARALI

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Web Sayfası Sorumlusu

Başkan Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Üye Arş. Gör. Dr. Ümit BAYIRLI
Üye Arş. Gör. Enes Can KILIÇ
Üye Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Yayın ve Etik Kurulu

Başkan (Dekan)  Prof. Dr. Murat ZENGİN
Üye Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK

 

Birim adı 

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyon Temsilcisi

Temsilci Prof. Dr. Murat ZENGİN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Fakülte Mezuniyet Töreni Komisyonu

Başkan (Dekan Yardımcısı)  Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Üye Öğr. Gör. Ecahan KIVILCIM SÖZGEN
Üye Öğr. Gör. İzzettin Fazıl AKIN
Üye Arş. Gör. Dr. Ümit BAYIRLI 
Üye Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ
  Üye Arş. Gör. Dr. Ayşenur ŞENEL FİDANGENÇ
  Üye Arş. Gör. Dilek AVŞAN
  Üye Arş. Gör. Dr. Aysun AYGÜN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Faaliyet Bilgi Sistemi 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)   Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Aysun AYGÜN
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dilek Avşan
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR
Memur Canan ORAN

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi 

Koordinatör (Dekan Yardımcısı)   Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
Dekan Yrd Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dalya HAZAR KALONYA
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ
Fakülte Sekreteri Sezai UĞUR

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Bölümlerin Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu 

SBP YG ve İK Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Sinem PARTİGÖÇ
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
Üye Arş. Gör. Dr. Aysu AYGÜN
MİM YG ve İK Başkanı Doç. Dr. Burak ALTINIŞIK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
  Üye Arş. Gör. Dilek AVŞAN
  PEY YG ve İK Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
  Üye Arş. Gör. Dr. Fırat Çağlar YILMAZ
  Üye Arş. Gör. Veysel DAĞ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Bölümlerin Mezuniyet Komisyonu

Başkan Öğr. Gör. Saadet MUTLU KAYTAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
Üye Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Başkan Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK
  Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
  Başkan Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
  Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
  Üye Arş. Gör. Veysel DAĞ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Bölümlerin  Akademik Teşvik Başvuru
ve İnceleme Komisyonları

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ
Üye Doç. Dr. Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
Üye Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ
Başkan Prof. Dr. Koray ÖZCAN
Üye Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ
  Üye Doç. Dr. Görkem GÜLHAN
  Başkan Prof. Dr. Murat ZENGİN
  Üye Dr. Öğr. Üyesi Duygu DOĞAN
  Üye Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE
  Başkan Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU
  Üye Öğr. Gör. İzzettin Fazıl AKIN
  Üye Arş. Gör. Dr. Saniye FIŞGIN KORKMAZ
  Başkan Dr. Öğr. Üyesi Halit COZA
  Üye Öğr. Gör. Ecehan KIVILCIM SÖZGEN
  Üye Arş. Gör. Enes Can KILIÇ

 

Birim adı

 

Komisyon Görevi  Ünvanı Adı ve Soyadı 
Ayıklama ve İmha Komisyonu 

Başkan Sezai UĞUR
Üye Saadet ESKİCİ
Üye Canan ORAN
Üye Orhan ARI
  Üye Murat AYDEMİR