Fakülte Yönetimi  Görev Tanımları 
Dekan   

Fakülteye bağlı birimlerin; 

·Öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, 

·Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını, 

·Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasını, 

·Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, 

·Bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetimlerinin sürekli takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlar. 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (ÜATY) (RG: 18.02.1982; S:17609) Madde 8

 Dekan Yardımcısı  
 • Öğrenci İşleri
 • Sınavlar
 • Mezuniyet
 • Konferans- Sergi-Panel – Toplantı vb. Etkinlikler
 • Ders programları
 • Öğretmenlik Uygulaması

 • Personel
 • Tahakkuk
 • Satınalma
 • KAVDEM
 • Akreditasyon
 • Formasyon