Duyurular

Tümünü Gör

Menü

Bizi Takip Edin

TARİHÇE: KURULUŞ–GELİŞİM SÜRECİ

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanunda Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2. Maddesi esas olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun 15.01.2009 tarih ve 01/1 sayılı teklifinin, 2547 Sayılı Kanun Değişik 2880 Sayılı Kanun, 7. Maddesi, (d) Fıkrası, 2. bendi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.02.2009 tarihli toplantısı kapsamında uygun bulunması ile kurulmuştur.

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruluş süreci Doç. Dr. Sülün Evinç TORLAK kurucu koordinatör olarak görevlendirilmesi başlatılmıştır. Bu dönemde akademik ve idari yapılanma süreci ile fizik mekân altyapısına ilişkin ön hazırlıklar yapılmıştır. Devamla, 2011 yılında Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK yönetiminde öğretim elemanı alımları ile akademik yapılanma süreci başlatılmış, 2013 yılında Dekan Vekili Prof. Dr. Yetiş Şazi MURAT döneminde ise akademik yapılanma süreci belirli ölçüde tamamlanarak, 2014–2015 Eğitim–Öğretim Yılından itibaren Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olmak üzere 2 (iki) lisans programına öğrenci alımı yapılmıştır.  Takiben, 2014–2015 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı bünyesinde Lisansüstü eğitimine başlanmıştır.

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin, 2017–2018 Eğitim–Öğretim Yılı itibarıyla Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün açılması ile birlikte toplam 3 (üç) lisans programı ve 1 (bir) lisansüstü programı olmak üzere –2019 yılı itibarıyla– yaklaşık 800’ü aşan öğrencisi ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim–öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.