TARİHÇE: KURULUŞ–GELİŞİM SÜRECİ

 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanunda Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2. Maddesi esas olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun 15.01.2009 tarih ve 01/1 sayılı teklifinin, 2547 Sayılı Kanun Değişik 2880 Sayılı Kanun, 7. Maddesi, (d) Fıkrası, 2. bendi uyarınca Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.02.2009 tarihli toplantısı kapsamında uygun bulunması ile kurulmuştur.

 Fakültemiz İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri olmak üzere beş (5) bölümden oluşmaktadır. 2014–2015 Eğitim–Öğretim yılında Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne öğrenci alımları yapılmış ve toplamda 3 (üç) lisans programı ile aktif eğitim-öğretim devam etmektedir. Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Mimarlık Anabilim Dalı ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Lisansüstü eğitim programları aktif olup  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eylül ve Ocak aylarında lisansüstü öğrenci alımları yapmaktadırlar.

Haziran 2022 yılında YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültemiz bünyesinde Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü kurulmuş olup Fakültemizde bölüm sayımız altıya (6) yükselmiştir.