Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Gömülü Öğretim Uygulaması

Konferans

14 Haziran 2021

Online

Sahne Alanlar: Dr. Öğr. Üyesi Özgül ALDEMİR-FIRAT

Organizatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiOGQ2NWQtNjdkNS00YTI3LWFkZDQtNzZkOWE2NzZlZjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22f449ecea-9076-4fc3-8ab3-e8f9103ebe3d%22%7d

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü olarak düzenlediğimiz 'Engelsiz Söyleşiler' adlı programımızda ikinci konuğumuz Pamukkale Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özgül ALDEMİR FIRAT ile Özel Gereksinimli Bireylere Gömülü Öğretim Uygulamasını konuşacağız katılım için instagram profilimizdeki linke veya buradaki bağlantılardan etkinliğe hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

 Etkinliğe Katılmak İçin Tıklayınız