Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Güvenlik

Konferans

22 Haziran 2021

Online

Sahne Alanlar: Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Organizatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEzMjZhZjgtZjliMi00YTE1LWFjOWQtYzZjZWE1YjQ2NzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22f449ecea-9076-4fc3-8ab3-e8f9103ebe3d%22%7d

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü olarak düzenlediğimiz 'Engelsiz Söyleşiler' adlı programımızda üçüncü konuğumuz Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ ile Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Güvenlik hakkında konuşacağız katılım için instagram profilimizdeki linke veya web sitemiz üzerindeki linkten etkinliğe giriş yapabilirsiniz.

 

Etkinliğe Katılmak İçin