Amaç ve Faaliyet Sonuç ve Değerlendirme

Üniversitenin tüm birimlerinde engellilere yönelik projelerin geliştirilerek uygulanması, engellilere daha işlevsel imkânlar sunan kampüse sahip olunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, engelli erişimi için asansörü bulunmayan binalara asansör, bina girişlerine rampalar ve kampüs içi yol kenarlarına standart kaldırımlar yapılmıştır. Kaldırımlar üzerinde gerekli önlemler alınarak kampüs içinde engelli erişimi kolaylaştırılacaktır. Engelli otoparklarının yapılması ve spor merkezinin engelli kullanıcılara açılması, görme ve işitme engellilerin bina ve tesislere erişimi için yönlendirme yapıları planlanmaktadır.

Bu fiziksel düzenlemelerin yanı sıra engellilere yönelik aktif katılımlarının sağlandığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artarak sürdürülmesi hedeflenmektedir. Halen bu çalışmaların sürdürülmesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Engelli Öğrenciler Birimi aktif görev yapmaktadır. Bu birim tarafından 2013 yılı içerisinde görme engelli öğrenciler için kurulumu sağlanan sesli kitap okuma sistemi (easy reader) devreye alınmış olup, görme engelli öğrencilerin kitapları sesli ve yazılı doküman formatına çevrilip ders çalışma imkânı sağlanmaktadır. Bu sistemin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

Eğitim ve  Öğretim

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, akademik birimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nı uygulama yönünde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlara yönelik uygulamaların ivedilikle hayata geçmesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kayıt Öncesi

ÖSS sınavını kazanan ve tercih yapma aşamasındaki engelli öğrencilerin başvurusu üzerine üniversitemizdeki fakülte-yüksekokul-meslek yüksek okulları tanıtılmakta, öğrencinin engeline göre fiziksel olanaklar değerlendirilmekte ve puan türüne göre kendi tercihini yapmasında danışmanlık verilmektedir.

Kayıt Sırası

Üniversitenin kayıt haftası boyunca oluşturulan bir masada engelli-engelsiz tüm öğrencilere ve ailelere birim tanıtılmaktadır. Masada birim çalışanları yanında üniversitemizde okuyan engelli öğrencilerimizde bulunmakta ve öğrenim hayatına yeni başlayacak engelli öğrenciler ile ilk temas gerçekleşmektedir.

Kayıt Sonrası

Gerek kayıt sırasında gerekse online ön kayıt sisteminden engellilikle ilgili durumlarını beyan eden öğrenciler ile temasa geçilmektedir. Engelli öğrencinin yerleşke yaşantısında karşılaştığı güçlüklerin giderilmesi yolunda idari ve akademik birimler ile iletişim kurulmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

Üniversitemizin akademik birimleri tarafından yürütücülüğü sürdürülen, “Engel, Engellilik ve Erişilebilirlik” temalı akademik ve bilimsel çalışmalar için Koordinatörlüğümüz tarafından gereken destek verilmektedir.

Yönetim Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma imkanlarının sağlanması için Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, Sağlık, Spor ve Kültür ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu alanda yaptıkları çalışmaların koordinasyonunu sağlamayı ilke edinmiştir. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, misyon, vizyon ve hedeflerine “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne uygun şekilde ulaşmayı hedeflemiştir.

Bilgi Yönetim Sistemi

Koordinatörlük tarafından Bilgi Yönetim süreçleri, Engelsiz bir yerleşke hedefine uygun şekilde, Üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri temel alarak, ve dış paydaşlardan en yüksek oranda yararlanma yönünde bir strateji izleyecektir.

Ayrıca, toplumu engellilik ve engel üzerine doğru tanımlamalar yapma, engelle baş etme yöntemleri ve toplumun her kesimi için engelin ortadan kaldırılması yönünde ortak çabayı teşvik etmede bilgilendirme ve aydınlatma faaliyetlerinde de bulunacak, güncel bilgi kaynaklarından yararlanacaktır.

 

 

 

FOTOĞRAF ALBÜMÜ