Birim Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları

- Kalite Politikası


- Kalite Hedefleri


- B
irim Kalite Komitesi

 

-Üye Listesi

 

Komite toplantıları

 

- Etkinlikler

 

- Kalite Güvencesi Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, misyon, vizyon ve hedeflerine “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne uygun şekilde kalite süreçlerini gerçekleştirme, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planlarını kurgulamayı hedeflemiştir. Bu anlamda, engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma imkanlarının sağlanması için Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, Sağlık, Spor ve Kültür ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu alanda yaptıkları çalışmaların koordinasyonunu sağlamayı ilke edinmiştir. Koordinatörlük, geleceğe yönelik iyileştirme süreçleri için Engelsiz bir yerleşke hedefine ulaşmada Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması amacı ile yerleşkenin mevcut durumunun saptanması ve iyileştirilmesi yönündeki projeler için paydaşlarla bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

Koordinatörlüğün Kalite Birimi üyeleri, bir akademik, bir idari personel ile bir öğrenci temsilcisinden oluşturulmuştur. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda kalite güvence sistemine iç paydaşların katkı sağlamaları planlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, misyon, vizyon ve hedeflerine “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne uygun şekilde kalite süreçlerini gerçekleştirme, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planlarını kurgulamayı hedeflemiştir. Bu anlamda, engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma imkanlarının sağlanması için Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, Sağlık, Spor ve Kültür ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu alanda yaptıkları çalışmaların koordinasyonunu sağlamayı ilke edinmiştir. Koordinatörlük, geleceğe yönelik iyileştirme süreçleri için Engelsiz bir yerleşke hedefine ulaşmada Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması amacı ile yerleşkenin mevcut durumunun saptanması ve iyileştirilmesi yönündeki projeler için paydaşlarla bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

Koordinatörlüğün Kalite Birimi üyeleri, bir akademik, bir idari personel ile bir öğrenci temsilcisinden oluşturulmuştur. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda kalite güvence sistemine iç paydaşların katkı sağlamaları planlanmıştır.