Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Ayrıca, 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon

Yönetmeliği” gereği 02.05.2017 tarih ve 9/6 sayılı Üniversitemiz Senato toplantısında kabul edilen

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi' nin 5 inci maddesine istinaden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Koordinatörlükte Koordinatör ve 2 idari personel görev yapmaktadır.