Otizmde Akranlarla Sosyal Etkileşim

Konferans

01 Temmuz 2021

Online

Sahne Alanlar: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TIKIROĞLU

Organizatör: Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNjZmZjNWUtMTFmMS00MzM4LThlODMtYzk3MWI0NzY0ZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22f449ecea-9076-4fc3-8ab3-e8f9103ebe3d%22%7d

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü olarak düzenlediğimiz 'Engelsiz Söyleşiler' adlı programımızda son konuğumuz Pamukkale Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TIKIROĞLU ile Otizmde Akranlarla Sosyal Etkileşim konuşacağız katılım için instagram profilimizdeki linke veya altta bulunan linkten etkinliğe giriş yapabilirsiniz.

 

Etkinliğe Katılmak İçin Tıklayınız.