Vizyonumuz; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesinin kurumsal kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğinin sağlandığı, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleştiği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitelerini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektir.

Misyonumuz; yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmasını desteklemek için, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel ve teknolojik birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmektedir.