Prof. Dr. Durmuş AKALIN Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Cennet ŞANLI Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer GÜLEÇ Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Umut UYAR  Üye
Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil TUNCA Üye
Mehmet GÜZEL Raportör