Doç. Dr. İbrahim BALIK Enstitü Müdürü

Dr.  Öğr. Üyesi Rauf BELGE Enstitü Müdür Yardımcısı
 
Dr. Öğr. Üyesi Eren ERGEN Enstitü Müdür Yardımcısı
 
Prof. Dr. Hasan KARA

Üye
 
 Doç. Dr. Umut UYAR
 Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil TUNCA Üye
Mehmet GÜZEL Raportör