1- Lisansüstü programlara nasıl başvuru yapabilirim?
Enstitümüze lisansüstü eğitim için yapılan başvurular web üzerinden yapılmaktadır. İlan edilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında yer alan Pusula Bilgi Sisteminden adaylar başvurularını yapabilmektedir.
Uygulamada ilanlar genelde; güz dönemi için Temmuz aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık ayları içerisinde çıkmaktadır.
Mülakat değerlendirme sınavları; sınava girilecek programın bağlı bulunduğu Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun göreceği yerlerde yapılmaktadır.
2- Harç ücretimi yaptırdım ve ders kaydımı gerçekleştirdim. Ekle-Sil yapmama gerek var mı?
Danışman ders kaydını onaylamışsa ve seçilen derslerde değişiklik yapılmayacaksa ekle-sile gerek yoktur.
3- Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır?
Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
4- Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır?
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
5- Bir dönemde en az kaç ders alabilirim? (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için)
Öğrenci ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az 15, en fazla 40 kredilik ders alabilir. Zorunlu kredi yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.