Vizyonumuz; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesinin kurumsal kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğinin sağlandığı, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleştiği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitelerini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektir.