ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DR.

FELSEFE DR.

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.

GENEL İŞLETME DR.

İKTİSAT DR.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.

MALİYE DR.

SANAT TARİHİ DR.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DR.

SOSYOLOJİ DR.

TARİH DR.

TARİHİ VE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DR.

TÜRK DİLİ VE EDEBIYATI DR.

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS DR. (DİSİPLİNLERARASI)

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DR.