ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI
2403 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Tezsiz)(İ.Ö.) (Aktif)
İKTİSAT ANA BİLİM DALI
2202 Uluslar Arası Finansman ve Dış Ticaret (Tezsiz) (İ.Ö) (Aktif)
2203 İktisat (Tezsiz) (Yarı Pasif)
2204 İktisat (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
İŞLETME ANA BİLİM DALI
2226 Muhasebe ve Finansman (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
2230 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
2234 Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (Aktif)
2237 Muhasebe ve Finansman (Tezsiz) (Aktif)
2239 Sayısal Yöntemler (Tezsiz) (Aktif)
2251 Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Tezsiz) (Aktif)
2253 Sayısal Yöntemler (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
2266 Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
2269 Yöneticiler İçin İşletme(İngilizce) (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
MALİYE ANA BİLİM DALI
2263 Maliye (Tezsiz) (Aktif)
2264 Maliye (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
2265 Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları (Tezsiz)(İ.Ö.) (Aktif)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
2243 Kamu Yönetimi (Tezsiz) (Yarı Pasif)
2244 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) (İ.Ö.) (Aktif)
 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI

 2317 Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö.)