Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin hangi aşamada hangi formu kullanacağını gösteren Süreç Akış Şemaları için tıklayınız...

Tüm formların bilgisayar ortamında hazırlanarak, Anabilim Dalı sekreterlikleri aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar, Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

EVRAK ADI EVRAK TÜRÜ  DERECE  AÇIKLAMA  MEVZUAT 
Danışman Değişikliği Formu
Form Tezsiz YL Danışman değişikliği talebinde bulunan öğrenci ve/veya öğretim üyesinin dilekçesi ile Anabilim Dalı Kurul Kararı, formun ekinde Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir. Yönerge, Madde 22(4)
Proje Öneri Formu ve Dilekçesi
Form/Dilekçe
Tezsiz YL
Ders aşamasını başarı ile tamamlayan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri, yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde proje önerisini Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne resmi yoldan ulaştırır.
Yönetmelik, Madde 11
Proje Bitirme Dilekçesi
Dilekçe Tezsiz YL
Proje çalışmasını tamamlayan öğrencinin, projeyi sonlandırmak istediğine dair beyanının yer aldığı matbu dilekçedir.
Yönetmelik, Madde 14
Proje Onay Formu Form
Tezsiz YL
Başarılı sonuçlanan proje çalışmasının ardından danışman öğretim üyesi tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından teslim alınır. Proje metninin nihai basım aşamasında Tez Yazım Kuralları'nda belirtilen konumda tez kitapçığına dahil edilir.
Yönetmelik, Madde 14