Yüksek Lisans öğrencilerinin hangi aşamada hangi formu kullanacağını gösteren Süreç Akış Şemaları için tıklayınız...

Tüm formların bilgisayar ortamında hazırlanarak, Anabilim Dalı sekreterlikleri aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar, Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

EVRAK ADI EVRAK TÜRÜ  DERECE  AÇIKLAMA  MEVZUAT 
Danışman Değişikliği Formu Form Yüksek Lisans Danışman değişikliği talebinde bulunan öğrenci ve/veya öğretim üyesinin dilekçesi ile Anabilim Dalı Kurul Kararı, formun ekinde Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
Yönerge, Madde 22(4)
Seminer Formu
Form
Yüksek Lisans  Yüksek Lisans öğrencilerinin; öğrenciliğin 2. yarıyılında bir seminer sunmaları gerekmektedir.  Öğrenci, yüksek lisans seminerini danışmanı ile birlikte en az üç öğretim elemanının; doktora seminerlerini danışmanı ile birlikte en az üç öğretim üyesinin bulunduğu ortamda sunar.
Yönerge, Madde 16 
Tez Öneri Formu ve Dilekçesi
Form/Dilekçe
Yüksek Lisans  Ders aşamasını başarı ile tamamlayan Yüksek Lisans öğrencileri, yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez önerisini Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne resmi yoldan ulaştırır.   
Öğrenci Tez Savunma Sınavı İstek Dilekçesi
Dilekçe  Yüksek Lisans  Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tez savunmasına girmek istediğine dair beyanının yer aldığı matbu dilekçedir.  Yönerge, Madde 24
Tez Jürisi Atama Formu
Form Yüksek Lisans Danışmanın yazılı başvurusu ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve  en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Yönerge, Madde 23
Tez Sınavı Tutanak Formu Form
Yüksek Lisans  

Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönergesi'nde 24.10.2019 tarihli değişikliğe istinaden, ilgili form Pusula üzerinden elektronik olarak doldurulacak ve çıktısı jüri üyeleri tarafından imzalanarak Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne resmi yoldan ulaştırılacaktır. Ulaşım yolu şu şekildedir:

PUSULA -> ENSTİTÜ BİLGİ SİSTEMİ -> DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ -> TEZ SINAV TUTANAĞI

Yönerge, Madde 24
Tez Değerlendirme Formu Form
Yüksek Lisans Jüri üyeleri kişisel değerlendirme raporlarını sınav tutanakları ve elektronik kayıtlar ile birlikte EABD/EASD aracılığıyla enstitüye gönderir.
Yönerge, Madde 24
Tez Onay Formu
Form  Yüksek Lisans
Başarılı sonuçlanan yüksek lisans tez savunmasının ardından tüm üyeler tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından teslim alınır. Tezin nihai basım aşamasında Tez Yazım Kuralları'nda belirtilen konumda tez kitapçığına dahil edilir.  Yönerge, Madde 24