Enstitümüz 25.02.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun'la kurulan ve söz konusu Kanun'un geçici 23. maddesinin 5. Fıkrası gereğince, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 26.02.1992 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.03-801-3576 sayılı yazısı ile Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
 
Enstitümüz 25 Anabilim Dalında; 21 Doktora, 40 Tezli Yüksek Lisans, 9 Tezsiz Yüksek Lisans ve 14 İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ile Eğitim- Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.