Tüm formların bilgisayar ortamında hazırlanarak, Anabilim Dalı sekreterlikleri aracılığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. Elle doldurulan formlar, Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

 

EVRAK ADI EVRAK TÜRÜ  İLGİLİ  AÇIKLAMA 
Devamsızlık Durumu Düzeltme Formu Form Öğretim Üyesi Lisansüstü öğrencinin devamsızlık durumunda, öğretim üyesi tarafından değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiş matbu formdur.
Not Onay Kaldırma Formu Form
Öğretim Üyesi Dönem sonunda not onayı yapılmış derslerde oluşabilecek hata ve yanlışlıkların düzeltilmesi maksadıyla onay işleminin kaldırılabilmesi için öğretim elemanı tarafından düzenlenmesi beklenen matbu formdur.
Askerlik Sevk Dilekçe Örneği Dilekçe Öğrenci
Lisansüstü öğrencinin askerlik sevk tehirinin iptal edilmesi amacıyla düzenlemesi beklenen matbu dilekçedir.
Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Form
Öğrenci
Lisansüstü programlara kabul edilmiş, ancak jüri tarafından bilimsel hazırlık (intibak) dersleri alması kararlaştırılmış öğrencilerin, ders kayıtları için doldurmaları beklenen matbu formdur.
Ders Saydırma Formu Form
Öğrenci
Bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencinin, akademik takvimde yer alan tarihlere uygun şekilde, önceden başarılı olduğu dersleri kataloglarındaki uygun derslere saydırma talepleri için düzenlenmiş matbu formdur.
Ekle-Sil Dilekçesi Dilekçe Öğrenci
Pusula sistemi üzerinde Ekle-Sil işlemi yapmasında sorun oluşan öğrencilerin, ekle-sil işlemlerinin başlatılma talepleri için düzenlenmiş matbu dilekçedir.
Kayıt Dondurma Formu
Form
Öğrenci
PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 19'da yer alan şartlara göre kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin hazırlaması beklenen formdur.
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 21'de yer alan şartlara göre ilişik kesmek veya kayıt silmek isteyen öğrencilerin hazırlaması beklenen dilekçedir.
Kayıt Sildirme Formu
Form
Öğrenci
PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 21'de yer alan şartlara göre ilişik kesmek veya kayıt silmek isteyen öğrencilerin hazırlaması beklenen formdur.
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Form
Aday Öğrenci PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 9'da yer alan şartlara göre özel öğrenci olarak herhangi bir lisansüstü programdan ders almak isteyen aday öğrencilerin düzenlemesi beklenen formdur.
Yabancı Dil Şartını Yerine Getirme Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
Tez aşamasına geçilebilmesi için yabancı dil şartı arayan lisansüstü programlarda, öğrencilerin bu şartı sağladıklarına dair Ensititü'ye bilgi vermeleri için düzenlemeleri beklenen dilekçedir.
Soyisim Değişikliği Dilekçesi
Dilekçe Öğrenci
Lisansüstü öğrencilerin, bir lisansüstü programa kayıt olduktan sonra herhangi bir sebeple soyisimlerinde meydana gelen değişik konusunda Enstitü'yü bilgilendirmek amacıyla düzenlemeleri beklenen dilekçedir.
Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
Dilekçe
Aday Öğrenci PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 10'da yer alan şartlara göre yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen aday öğrencilerin düzenlemesi beklenen dilekçedir.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi
Dilekçe
Aday Öğrenci PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde 11'da yer alan şartlara göre yabancı uyruklu öğrenci başvurusu yapmak isteyen aday öğrencilerin düzenlemesi beklenen dilekçedir.
Vekaleten Not Döküm Çizelgesi (Transkript) İstek Dilekçesi
Dilekçe
Öğrenci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, not döküm çizelgesi sadece öğrencinin şahsına veya noter onaylı vekiline teslim edilebilmektedir. Vekaleten not döküm çizelgesi almak isteyen öğrenci vekillerinin düzenlemesi beklenen formdur.
Vekaleten Öğrenci Belgesi (Transkript) İstek Dilekçesi Dilekçe
Öğrenci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, öğrenci belgesi sadece öğrencinin şahsına veya noter onaylı vekiline teslim edilebilmektedir. Vekaleten öğrenci belgesi almak isteyen öğrenci vekillerinin düzenlemesi beklenen formdur.
Not Döküm Çizelgesi (Transkript) İstek Dilekçesi Dilekçe
Öğrenci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, not döküm çizelgesi sadece öğrencinin şahsına veya noter onaylı vekiline teslim edilebilmektedir. Şahsen not döküm çizelgesi almak isteyen öğrencilerin düzenlemesi beklenen formdur.
Öğrenci Belgesi İstek Dilekçisi
Dilekçe
Öğrenci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, öğrenci belgesi sadece öğrencinin şahsına veya noter onaylı vekiline teslim edilebilmektedir. Şahsen öğrenci belgesi almak isteyen öğrencilerin düzenlemesi beklenen formdur.
Ders Görevlendirme Formu
Form
Öğretim Üyesi
Dönemlik lisansüstü ders görevlendirmelerinin ABD başkanlıklarından Enstitü'ye aktarılması için düzenlenmesi beklenen formdur.
Tez İnceleme Formu Form
Öğretim Üyesi
Lisansüstü tez çalışmasının, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora tezi ve Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesine uygunluğunu onaylamak amacıyla, ABD Tez İnceleme Komisyonları tarafından düzenlenmesi beklenen formdur.