Sıkça Sorulan Sorular

1. Lisansüstü programlara başvuruda bulunabilmek için aranan genel ve özel şartlar nelerdir? Başarı sırası yapılırken değerlendirmeye alınan puanlar ve oranları nelerdir?

2. Lisansüstü başvurular nasıl yapılmaktadır?

3. Lisansüstü mülakat değerlendirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanmış durumdayım. Benim yerime vekâletle bir başkası kesin kaydımı yaptırabilir mi?

4. Harç ücretimi yaptırdım ve ders kaydımı gerçekleştirdim. Ekle-Sil yapmama gerek var mı?

5. Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır?

6. Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır? 

7. Bir dönemde en az kaç ders alabilirim? (Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları için)

8. Tez aşamasına ne zaman ve nasıl geçilir? Tez kaydımı ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

9. Proje aşamasına ne zaman ve nasıl geçilir? Proje kaydımı ne zaman ve nasıl yapmalıyım?

10. Tez çalışmasına bağlı proje desteği alabilmek için nereye başvuruda bulunabilirim? 

11. Doktora programında alınması gerekli kredi sayısı kaçtır?

12. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

13. Doktora tez önerim nasıl kabul edilir ve tez ile uzmanlık alanı dersine ne zaman kayıt yaptıracağım? Tez İzleme Komitesi toplantıları hangi dönemlerde yapılır?

14. Özel öğrenciliğe kimler başvurabilir? Özel öğrencilik başvuruları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

15. Yatay geçiş koşulları nelerdir? Yatay geçiş başvuruları hangi tarihlerde ve nereye yapılmaktadır?

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar; yürürlükteki yönetmelik [11 Temmuz 2009 tarihli 27285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (değişiklik: 14.08.2011 RG:28025)] ve yönerge (15.07.2011 tarih ve 11/16-b sayılı Senato Kararı ile kabul edilen) hükümlerine göre verilmiştir.