Menü

Etkinlik Takvimi

<Temmuz 2021>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Tümünü Gör

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA ESASLARI

1. Sınav süresince sınav görevlileriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli olduğu durumlarda sadece sınav sorumlusuna soru sorulabilir.

2.
Öğrencilerin yanlarında ve sıralarında dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmaları yasaktır.

3.
Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri sınav görevlilerince SINAV TUTANAĞINA yazılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

4.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, sınav salonlarındaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılıp yapılmadığını, denetleyebilirler. Toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, o salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavlarını geçersiz sayılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.

5.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılana uymak zorundadırlar. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir.

6.
Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan ve görevlilere hakaret eden, fiili saldırıda bulunan, tehdit edenler ile sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, terk etmesi yasaklanan zamanlarda sınav salonunu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyen öğrencilerin kimlikleri SINAV TUTANAĞINA yazılacak ve o sınavı geçersiz sayılacak ayrıca gereken yasal işlemler yapılacaktır.

7.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.

8.
Sınavın başlamasından sonra ilk 10 dakika içerisinde gelenler sınava alınacak, ancak ek süre verilmeyecektir. 10 dakikadan geç gelen öğrenciler o sınava katılamazlar.

9.
Cevap kağıdının üzerinde ayrılan yere, öğrencinin adını, soyadını, öğrenci numarasını silinmez özellikte olan tükenmez kalem veya dolmakalem ile yazıp imzasını atması mutlaka gereklidir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin o sınavları geçersiz sayılacaktır.

10.
Öğrenci sınav tutanağına adını, soyadını, öğrenci numarasını tükenmez kalem veya dolmakalem yazıp imzasını atması mutlaka gereklidir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin o sınavları geçersiz sayılacaktır.

11.
Eğer varsa cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere test grubu mutlaka kodlanmalıdır. Cevap kağıdı üzerinde birden fazla test grubunu işaretleyen veya hiç işaretlemeyen öğrencilerin o sınavları geçersiz sayılır.

12.
Öğrenciler, yürürlükteki kurallara uygun giyimle sınava gireceklerdir. Görevliler tarafından sınav sırasında uygun görülmeyen şapka, kalın mont vs. gibi giysiler öğrenciler tarafından çıkarılacaktır. Bu kurala uymayanların o sınavı geçersiz sayılacaktır.

13.
Sınav bittiğinde, öğrenciler sınav ile ilgili belgeleri sınav görevlilerine teslim etmelidirler. Aksi takdirde teslim edilmeyen evrak nedeniyle o sınavı geçersiz sayılır ve gereken yasal işlem yapılır.

14.
Gerektiği takdirde sınav sorumlusu tarafından verilecek kağıt müsvedde olarak kullanılabilir.

15.
Başka bir kağıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o sınavı geçersiz sayılacaktır.

16.
Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o sınavı geçersiz sayılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.

17.
Sınav sırasında su dışında içecek içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri

18.
istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o sınavı geçersiz sayılacaktır.

19.
Sınav sorumlusu tarafından izin verildiği takdirde sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri, databank vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların sınavı geçersiz sayılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.

20.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınav sonrasında almak üzere, cihazlarını salon sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Aksine davrananların o sınavı geçersiz sayılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.

21.
Sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, Yüksekokul Yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler.

22.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak ve sınav süresince sıra üzerinde bulundurmak zorundadırlar, öğrenci kimlik belgesi olmayanlar sınavlara giremezler.Öğrenciler, ilan edilmiş bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

23.
Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar.

24.
Uygulama sınavlarında gerekli kıyafet ve malzeme ile sınava katılmak zorunludur, bu kurala uymayanlar sınava alınmayacaktır.