Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Genel Bilgiler

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki dört bölümden biridir. Eğitim öğretime 1996 yılında başlayan bölümümüzde verilen eğitimin dili Türkçe, süresi ise dört yıldır. Lisans eğitimi süresince verilen teorik ve uygulamalı dersler yoluyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirilmektedir.

Amaçlar

Evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, özgün ve estetik değerleri barındıran çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek amaçlanmaktadır. Bu eğitimin sonucunda sporu ve spor kültürünü sevdirmeyi hedefleyen beden eğitimi ve spor öğretmenleri toplumun yararına sunularak bahsedilen değerlerin toplumsal olarak yerleşmesinin ve yaygınlaşmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte, yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak da amaçlanmaktadır.

Program Yeterlikleri

 1. Beden eğitimi ve spor alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olur.
 2. Spor alanındaki uygulamaların sonuçlarını analiz edip yorumlar.
 3. Spor ile ilgili problemlere disiplinlerarası bir yaklaşımla çözüm getirir.
 4. Spor ile ilgili ortaya çıkan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
 5. Öğrencileri ve meslektaşları ile etkin iletişim sağlar / kurar.
 6. Sportif organizasyonların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar.
 7. Bilgilerinin güncelliğini sağlamak için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanır.
 8. Beden eğitimi dersi uygulamaları için spor dallarına özgü teknikleri kullanır.
 9. Beden eğitimi dersi uygulamaları için gerekli araçları kullanır.
 10. Sportif olayları üç boyutlu / çok yönlü düşünerek analiz eder.
 11. Beden eğitimi öğretimine yönelik öğretim yöntemlerini kavrar.
 12. Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olur ve çağın getirdiği yenilikleri takip eder.
 13. Beden eğitimi öğretimine yönelik öğretim yöntemlerini farklı öğretim kurumlarında kullanır.
 14. Beden eğitimi derslerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme araçlarını bilir.
 15. Beden eğitimi derslerinde öğrettiği bilgileri ölçüp değerlendirebileceği çeşitli türden ölçme ve değerlendirme araçları geliştirebilir.
 16. Beden eğitimi öğretmenliği mesleğini yapmaya istekli olur.
 17. Beden eğitimi öğretmenliği mesleğinin toplumdaki diğer meslekler arasındaki yerini ve önemini takdir eder.
 18. Beden eğitimi ve sporun önemini etrafındaki herkesle paylaşmaya açık olur.
 19. Beden eğitimi ile ilgili kavramları açıklar.
 20. İnsan anatomisi, kinesiyolojisi ve sağlık alanındaki temel bilgilerini antrenörlük alan bilgisi ile ilişkilendirir.
 21. Kişiye ve takımlara özel antrenman planlaması ve periyotlaması yapar.
 22. Temel sporsal hareketlerin fizyolojik analizlerini teorikte ve pratikte yapabilme kapasitesine sahip olur.

Kabul Koşulları

Öğrenci adaylarının Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvurabilmesi için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdan başvuru için yeterli puanı alması ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek ve Spor Özgeçmiş Sınavına katılması gerekmektedir. Belirlenen kontenjanlar içerisinde yer alabilen öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı’nda eğitim almaya hak kazanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

İstihdam Olanakları

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Spor İl Müdürlükleri’nde ilgili federasyonlardan antrenörlük belgesi alarak, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ve diğer birimlerinde antrenör veya spor uzmanı olarak görev alabilmektedirler. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri durumunda ise üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri’nin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrolarına başvurma hakkı elde edebilmektedirler.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 Ders Planı / AKTS kredilerini öğrenmek için  tıklayınız

 Bölümümüzle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sitesini ziyaret için tıklayınız