Beden Eğitimi Programının Misyonu:
Evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve bu niteliklerde yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunmak.

Beden Eğitimi Programının Vizyonu:
Yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Ders Planı / AKTS Kredileri

http://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=8273&bl=8275&pr=577&dm=1&ps=0