KALİTE KOMİTESİ

Kalite Komite Üyesinin

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Kalite Komisyonu

İçerisindeki Görevi

Seçilme

Tarihi

İletişim

Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI

Dekan Yardımcısı

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

09.10.2023

bramanli@pau.edu.tr

Doç. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

Akademik Personel

Kalite Koordinatörü

09.10.2023

yakmekci@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÖZLÜKAYA GİRGİNER

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

09.10.2023


fgirginer@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN

Akademik Personel

Üye

09.10.2023

yilgar@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Emine ŞAHİN

Akademik Personel

Üye

09.10.2023

egizlenci@pau.edu.tr

Necip HALAZA

Fakülte Sekreteri

Üye

09.10.2023

nhalaza@pau.edu.tr

Zeynep AKYER

İdari Personel

Üye

09.10.2023

zakyer@pau.edu.tr

Buse ARMAĞAN

Öğrenci Temsilcisi

Üye

 09.10.2023