FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

     
 

,

Başkan
Prof. Dr. Yunus ARSLAN

 
 
 
Üye
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.
Üye
Prof. Dr.  Bial Utku ALEMDARAOĞLU
SBF Ant. Eğt. Böl.
Üye
Prof. Dr. Yusuf KOKLU
SBF Antrenörlük Eğitimi Böl.
     
     
Üye
Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN 
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma GİRGİNER GÖZLÜKAYA

SBF Antrenörlük Böl.


   
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri