FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

     
 

,

Başkan
Prof. Dr. Yunus ARSLAN

 
   
Üye
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.
Üye
Prof. Dr.  Bial Utku ALEMDARAOĞLU
SBF Ant. Eğt. Böl.
Üye
Prof. Dr. Yusuf KOKLU
SBF Antrenörlük Eğitimi Böl.
     
     
Üye
Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN 
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.

Üye
Doç. Dr.  Hüseyin GÖKÇE

SBF Rekreasyon Böl.


   
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri