FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Prof. Dr. Yunus ARSLAN

SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl.

ÜYE

Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl.

ÜYE

Prof. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

SBF Antrenörlük Böl.

ÜYE

Prof. Dr. Yusuf KÖKLÜ

SBF Antrenörlük Böl.

ÜYE

Doç. Dr. Yeter Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

SBF Spor Yöneticiliği Böl.

 

 ÜYE 

Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI 

SBF Rekreasyon Böl.

 

ÜYE

Dr. Öğretim Üyesi Fatma GÖZLÜKAYA GİRGİNER

SBF Antrenörlük Böl.

RAPORTÖR

Necip HALAZA

Fakülte Sekreteri