FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

     
 

Başkan
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

 
     
Üye
Prof. Dr. Vural KÜÇÜKATAY
Tıp Fak. Tem. Tıp Bil. Böl.
Üye
Prof. Dr. Serkan GÜZEL
Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji
Üye
Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ
Fen Edebiyat Fak. Kimya - Fizikokimya
     
     
Üye
Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER
SBF Beden Eğt. ve Spor Öğr. Böl.

Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin GÖKÇE

SBF Rekreasyon Böl.


   
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri