Menü

Etkinlik Takvimi

<Haziran 2021>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Tümünü Gör

Tarihçe
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında 20 öğrenci alarak aktif olarak faaliyete geçmiştir. İlk mezunlarını 2008 yılında vermiştir.

Genel Bilgiler
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu bünyesindeki dört lisans programından biridir. Eğitim süresi dört yıldır. Lisans eğitimi süresince yüksekokul tarafından belirlenen takım sporları veya bireysel sporların farklı branşlarında uzmanlaşmış spor eğitimcileri (antrenörler) yetiştirilmektedir.
Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.
Kurulduğu günden bugüne öğrenci sayısı ve akademik kadrosu büyümektedir. Bölümümüzde 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 139 öğrenci, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 1 uzman ve 3 araştırma görevlisi fiilen görev yapmakta, eğitim-öğretime katkı vermektedir.

Amaçlar
Programın amacı, takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile, problem olarak gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, niteliklere sahip olmasıdır. Programın hedefleri, Avrupa ve dünyadaki seçkin üniversitelerin benzeri eğitim veren programlarıyla uyumlu olmak, sahip olduğu laboratuar, saha ve tesis olanaklarından yaralanarak lisans düzeyinde güçlü bir teorik ve uygulama alt yapısı sağlamak, yabancı dil eğitimini güçlendirmek, master ve doktora programlarıyla mezunlara araştırma yapma ve kendilerini geliştirme olanağı sağlamak, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde spor alanında ortaya çıkan eğilimleri yakından izleyen, eleştiren, ülkemize uyarlayan dinamik bir yapıya sahip olmak, mezunlara bu doğrultuda geniş bir vizyon kazandırmak, ülkemiz koşullarında yeni kariyer olanakları ve iş bulma kolaylığı sağlamak, araştırmalardan elde edilen bilgileri sportif performansı geliştirmek amacıyla sporcular ve toplumsal boyutta uygulamaya aktarmak, uluslararası çalışmalar ile akreditasyonunu sağlamaktır.

Kabul Koşulları
Antrenörlük Eğitimi Programına, adaylar özel yetenek sınavı sonuçlarına göre kabul edilir. Özel yetenek sınav kriterleri her yıl ilan edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Antrenörlük Eğitimi Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve dört yıl boyunca en az 161 kredilik ders almaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Antrenörlük Eğitimi Programı Mezunları; Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb) ve özerk federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak, Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç Analizcisi olarak Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.
Antrenörlük Eğitimi Programından mezun olmak için öğrencilerin PAU Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve dört yıl boyunca en az 161 kredilik ders almaları gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Ders Planı / AKTS Kredileri

http://ebs.pau.edu.tr/bilgigoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=8273&bl=8274&pr=576&dm=1&ps=0