Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Genel Bilgiler

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2004 yılında öğrenci alımına başlamış, Spor Bilimleri Fakültesi’nde yer alan dört lisans programından biridir. Eğitim süresi dört yıl ve dili Türkçe’dir. Lisans eğitimi süresince fakülte tarafından belirlenen takım sporları veya bireysel sporların farklı branşlarında uzmanlaşmış spor eğitimcileri (antrenörler) yetiştirilmektedir.

Amaçlar

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı, takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış spor eğitimcilerinin (antrenörlerin); etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen,  her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen niteliklere sahip kişiler olmalarını sağlamaktır.

Program Yeterlikleri

  1. Spor bilimleri alanında güçlü bir teorik ve uygulama alt yapısına sahip olur.
  2. Etik kurallara önem vererek bağlılık gösterir.
  3. Mesleğinde teknoloji kullanımını aktif şekilde gerçekleştirir.
  4. Farklı disiplinler ile uyumlu şekilde çalışabilir.
  5. Farklı yaş, cinsiyet ve hedeflere sahip kişileri antrene edebilir.
  6. Sportif performansı bilimsel testler ile ölçebilir, sonuçlarını yorumlayabilir.
  7. Spor bilimleri alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleğine aktarabilir.

Kabul Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne kabul edilebilmek için öncelikli olarak adayın Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından bölümün ilgili yılda belirlemiş olduğu baraj puanını sağlaması, daha sonra fakülte tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir. Özel yetenek sınavına ait kriterler her yıl fakültenin WEB sayfasında ilan edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezun olmak için öğrencilerin Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet ve diploma şartlarını sağlaması ve dört yıl boyunca en az 240 kredilik ders almaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerde (Gençlik Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, antrenör veya spor uzmanı olarak, amatör veya profesyonel spor kulüplerinde antrenör, kondisyoner veya maç analizcisi olarak çalışabilmektedirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 Ders Planı / AKTS kredilerini öğrenmek için tıklayınız

 Bölümümüzle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sitesini ziyaret için tıklayınız