Rekreasyon Bölümü

Genel Bilgiler

Rekreasyon bölümü, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki dört bölümden biridir. 2004 yılında eğitim-öğretime başlamış, eğitimin süresi dört yıl ve dili Türkçe’dir.

Amaçlar

Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin anlaşılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş insan gücü gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, rekreasyon alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip ve araştırmacı bireyler yetiştirmek. Yetiştirdiği rekreasyon eğitmenleri ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak ve fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

Program Yeterlikleri

 1. 1Spor ve rekreasyondaki tarihsel gelişim ve meslek bilgisine sahip olur.
 2. İnsan vücudu ve sağlık ile ilgili temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olur.
 3. Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyonlarda bireysel veya takım olarak sorumluluk almaya isteklidir.
 4. Mesleğine yönelik yönetimsel becerileri uygular.
 5. Rekreasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Etkili iletişim becerilerini kullanır.
 7. İş yaşamında yabancı dilde iletişim kurabilme becerisi kazanır.
 8. Spor ve rekreasyon alanlarına yönelik, bireysel farklılıkları da dikkate alarak organizasyonlar düzenler.
 9. Çalıştığı grubun özelliğine ve/veya düzenlenen etkinliğe uygun liderlik modelini uygular.
 10. Özel gereksinimli bireylere uygun rekreasyonel etkinlikler düzenler.
 11. Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyon süreçlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
 12. Çağın gerekliliklerine göre rekreasyon alanına yönelik kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.
 13. Mesleki gelişimi için bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanır.
 14. Birey ve topluma serbest zamanı etkili kullanabilme bilincini kazandırma sorumluluğu duyar.
 15. Lisans sürecinde edindiği bilgi ve becerileri yaşamındaki yeni durumlara uygular.
 16. Seçilen spor uzmanlık alanında eğitim verir.
 17. Etik değerlere bağlılık gösterir.

Kabul Koşulları

Rekreasyon Bölümüne başvurabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdan başvuru için geçerli puanı alması ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek ve Spor Özgeçmiş Sınavına katılması gerekir. Belirlenen kontenjanlar içerisine yer alabilen öğrenciler Rekreasyon Bölümünde eğitim almaya hak kazanır. 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar. 

İstihdam Olanakları

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, spor merkezlerinde, terapi merkezlerinde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde, engelliler okullarında, turizm alanında, spor kulüplerinde çalışabilirler. Mezunlarımız lisansüstü eğitim yapmaları durumunda üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak görev alabilirler.

Rekreasyon Bölümü 

Ders Planı / AKTS kredilerini öğrenmek için tıklayınız
 

Bölümümüzle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sitesini ziyaret için tıklayınız