Genel Bilgiler
Rekreasyon bölümü, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu bünyesindeki dört bölümden biridir. 2003 yılında eğitim-öğretime başlayan Rekreasyon Bölümü, ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Kurulduğu günden bugüne öğrenci sayısı ve akademik kadrosu büyümektedir. Rekreasyon Bölümünde 10 akademik personel ve 110 öğrenci ile eğitimine devam edilmektedir.

Amaçlar
Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin kavratılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, rekreasyon alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip, araştırmacı bireyler yetiştirmek. Yetiştirdiği rekreasyon eğitmenleri ve yaptığı ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

Program Yeterlikleri (Program Çıktıları)

1 Spor ve rekreasyondaki tarihsel gelişim ve meslek bilgisine sahip olur.
2 İnsan vücudu ve sağlık ile ilgili temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olur.
3 Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyonlarda bireysel veya takım olarak sorumluluk almaya isteklidir.
4 Mesleğine yönelik yönetimsel becerileri uygular.
5 Rekreasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6 Etkili iletişim becerilerini kullanır.
7 İş yaşamında yabancı dilde iletişim kurabilme becerisi kazanır.
8 Spor ve rekreasyon alanlarına yönelik, bireysel farklılıkları da dikkate alarak organizasyonlar düzenler.
9 Çalıştığı grubun özelliğine ve/veya düzenlenen etkinliğe uygun liderlik modelini uygular.
10 Özel gereksinimli bireylere uygun rekreasyonel etkinlikler düzenler.
11 Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyon süreçlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
12 Çağın gerekliliklerine göre rekreasyon alanına yönelik kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.
13 Mesleki gelişimi için bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanır.
14 Birey ve topluma serbest zamanı etkili kullanabilme bilincini kazandırma sorumluluğu duyar.
15 Lisans sürecinde edindiği bilgi ve becerileri yaşamındaki yeni durumlara uygular.
16 Seçilen spor uzmanlık alanında eğitim verir.
17 Etik değerlere bağlılık gösterir.

Kabul Koşulları
Rekreasyon Bölümüne başvurabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavı geçmek ve Pamukkale Üniversitesi SBTYO Özel Yetenek ve Spor Özgeçmiş Sınavına katılması gerekir. Belirlenen kontenjanlar içerisine yer alabilen öğrenciler Rekreasyon Bölümünde okumaya hak kazanır. 

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar. 

İstihtam Olanakları
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, spor merkezlerinde, terapi merkezlerinde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde, engelliler okullarında, turizm alanında, spor kulüplerinde çalışabilirler.

Rekreasyon Bölümü 
Ders Planı / AKTS Kredileri

http://ebs.pau.edu.tr/bilgigoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=8273&bl=8276&pr=578&dm=1&ps=0