FAKÜLTE (YÜKSEKOKUL) BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Bölümü/Birimi

Unvanı Adı ve Soyadı

Görevi

Rekreasyon

Doç. Dr. Hüseyin Gökçe

Dekan Yardımcısı (Başkan)

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ramanlı

Dekan Yardımcısı (Üye)

İdari Personel

Necip Halaza

Fakülte Sekreteri (Üye)

İdari Personel

Mustafa Yakıt

Öğrenci İşleri Birimi (Üye)

Öğrenci

Buse Armağan

Öğrenci Temsilcisi (Üye)

 

BÖLÜMLER PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİTELERİ

Bölümü/Birimi

Unvanı Adı ve Soyadı

Görevi

Antrenörlük Eğitimi

Doç. Dr. Ahmet Alptekin

Başkan

Prof. Dr. Yusuf Köklü

Üye

Doç. Dr. Fatih Gür

Üye

Doç. Dr. Ayşegül Yapıcı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ramanlı

Üye

Beden Eğitimi ve Spor

Prof. Dr. Bülent Ağbuğa

Başkan

Prrof. Dr. A.Gökçe Erturan

Üye

Arş. Gör. Dr. Serap Sarıkaya

Üye

Arş. Gör. Halil Emre Çınargür

Üye

Rekreasyon

Doç. Dr. Özden Tepeköylü Öztürk

Başkan

Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı

Üye

Doç. Dr. Hüseyin Gökçe

Üye

Doç. Dr. Arda Öztürk

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Yıldırım

Üye

Spor Yöneticiliği

Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi

Başkan

Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu

Üye

Doç. Dr. Elif Bozyiğit

Üye

Doç. Dr. Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi

Üye

Doç. Dr. Hamza Kaya Beşler

 

 

 

BİRİM KALİTE KOMİTE ÜYELERİ

Bölümü/Birimi

Unvanı Adı Soyadı

Görevi

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ramanlı

Dekan Yrd. (Başkan)

Rekreasyon

Doç. Dr. Y. Aytül Dağlı Ekmekçi

Koordinatör

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gözlükaya Girginer

Yön.Kur. Üyesi (Üye)

Beden Eğitimi ve Spor

Öğr. Gör. Emine Şahin

Üye

Rekreasyon

Doç. Dr. Yeliz İlgar Doğan

Üye

Fakülte Sekreteri

Necip Halaza

Üye

İdari Personel

Zeynep Akyer

Üye

Öğrenci

Buse Armağan

Üye