*BÖLÜMLER PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİTELERİ

Bölümü/Birimi

Unvanı Adı ve Soyadı

Görevi

Antrenörlük Eğitimi

Prof.Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

Başkan

Prof.Dr. Yusuf KÖKLÜ

Üye

Doç.Dr. Ahmet ALPTEKİN

Üye

Doç.Dr. Ayşegül YAPICI ÖKSÜZOĞLU

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Berna RAMANLI

Üye

Beden Eğitimi ve Spor

Prof.Dr. Bülent AĞBUĞA

Başkan

Prof.Dr. Yunus ARSLAN

Üye

Doç.Dr.A. Gökçe ERTURAN

Üye

Arş.Gör Halil Emre ÇINARGÜR

Rekreasyon

Doç.Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK

Başkan

Doç.Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

Üye

Doç.Dr Süleyman GÖNÜLATEŞ

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN

Üye

Doç.Dr.Hüseyin GÖKÇE

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Arda ÖZTÜRK

Üye

Spor Yöneticiliği

Doç.Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU

Başkan

Prof.Dr. Rıdvan EKMEKÇİ

Üye

Doç.Dr. Elif BOZYİĞİT

Üye

Doç.Dr. Y.Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Ömür DUĞAN

Üye

*BÖLÜMLER DANIŞMA KURULU

Bölümler

Adı Soyadı

Görev Yeri

Antrenörlük Eğitimi

Kürşat TAŞ

Antrenör

Beden Eğitimi ve Spor

Abdurrahman ÇÖMLEKÇİOĞLU

Atatürk Ortaokulu Bed. Eğit. Öğretmeni

Rekreasyon

Ayhan SOYFİDAN

Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı

Spor Yöneticiliği

İzlen ÇİNDEMİR

Haggym Adalet Spor Salonu Müdürü

Ayşe SARIKAYA

ASKF Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Öncü YANMAZ ARPACI

KAVDEM Müdürü

*BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Doç.Dr. Hüseyin Gökçe

Dr.Öğr.Üyesi Berna RAMANLI

Fakülte Sekreteri Necip HALAZA

Bilgisayar İşletmeni Mustafa YAKIT

Ümmü BAYSAL (Öğrenci Temsilcisi)