Spor Yöneticiliği Bölümü

Genel Bilgiler

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan dört bölümden biridir. Güz ve Bahar yarı yıllarını içeren toplam sekiz dönemde uygulamalı ve teorik derslerin yer aldığı dört yıllık lisans eğitimi alan öğrenciler Spor Yöneticisi unvanını alır. Spor Yöneticiliği Bölümü 2008 yılında kurulmuş olup Türkçe eğitim vermektedir. Örgün eğitim veren bölümümüzün çeşitli ülkelerle ERASMUS anlaşmaları bulunmaktadır.

Amaçlar

Sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında geliştirebilen, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Spor işletmesi, ekonomisi, yönetimi, örgütsel psikoloji, stres yönetimi ve liderlik kavramlarını profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, Olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türk Sporuna faydalı olmaya devam ederek uluslararası bir niteliğe ulaşmaktır.

Program Yeterlikleri

 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır.
 2. İşletme, Ekonomi, Hukuk, Matematik ve Sosyal Bilimlerdeki spor ile ilgili diğer alanları Spor Yöneticiliği ile ilişkilendirir.
 3. Yöneticide bulunması gereken kavramsal becerilere sahip olur.
 4. Spor bilincine sahip topluma örnek lider bir birey olur.
 5. Spor Yöneticiliği alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisini kazanır.
 6. Uluslararası ve ulusal çerçevede spor yönetimi ile ilgili konularda değerlendirmeler yapar.
 7. Spor yöneticiliği ile ilgili çağdaş gelişmeleri takip eder.
 8. Spor organizasyonları ve spor tesislerinin işletme ve koordine etme becerilerine sahip olur.
 9. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Spor Yöneticiliği alanına uygular.
 10. Alana özgü bilimsel çalışmaları değerlendirir ve öneri getirir.
 11. Disiplinler arası takım çalışması yapar.
 12. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcılık ve girişimcilik becerisi kazanır.
 13. Etkin iletişim kurabilme ve en az iki dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır.

Kabul Koşulları

Spor Yöneticiliği Bölümü’ne öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucu tercih ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, müfredatın tüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans programında belirtilen koşulları yerine getirerek mezun olabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu alandan mezun olanlara “spor yöneticisi” unvanı verilir. Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları spor özel ve kamu olmak üzere birçok alanda çalışabilirler. Bu bölümün mezunları kamuda Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatlarında spor uzmanı veya sportif eğitim uzmanı olarak kadro alabilmektedirler. Özel sektörde ise spor kulüpleri ve spor ile alakalı her sektörde yönetici, koordinatör, tesis yöneticisi, insan kaynakları, halkla ilişkiler, pazarlama, dış ilişkiler vb. birçok pozisyonda istihdam edilebilmektedirler. Mezunlarımızın özel sektördeki istihdamı yabancı bir dil bilme ve lisans eğitimleri sürecindeki kişisel gelişim adına yaptıkları ile yakından ilişkilidir.  

Spor Yöneticiliği Bölümü

Ders Planı / AKTS kredilerini öğrenmek için tıklayınız
Bölümümüzle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sitesini ziyaret için tıklayınız