FAKÜLTE KURULU

        
 

Başkan
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA

 
     
Üye
Prof. Dr. Vural KÜÇÜKATAY
Tıp Fak. Tem. Tıp Bil. Böl.
Üye
Prof. Dr. Serkan GÜZEL
Fen Edebiyat  Fakültesi Sosyoloji

Üye

 Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Fen Edebiyat  Fakültesi Kimya - Fizikokimya 

     
     
Üye
Doç. Dr.  Uğur SÖNMEZOĞLU
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
Üye
 Doç. Dr. Bial Utku ALEMDARAOĞLU
SBF Ant. Eğt. Böl. 
Üye
Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI
SBF Rekreasyon Böl.
     
     
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER
SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. 
Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin GÖKÇE
SBF Rekreasyon Böl.
     
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri