Menü

FAKÜLTE KURULU

        
 

Başkan
Prof. Dr. Yunus ARSLAN

 

 
Üye
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl
Üye
Prof. Dr. Bial Utku ALEMDARAOĞLU
SBF Ant. Eğt. Böl. 

Üye
Prof. Dr. Yusuf KÖKLÜ
SBF Antrenörlük Böl

     
                
Üye
Doç. Dr.  Uğur SÖNMEZOĞLU
SBF Spor Yöneticiliği Böl.
Üye
 Doç. Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
SBF Rekreasyon Böl.

     
     
Üye
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN
SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. 
Üye
Doç. Dr. i Hüseyin GÖKÇE
SBF Rekreasyon Böl.
     
     
Raportör
Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri