İlahiyat Fakültesi

 

 

Dekan V.                   : Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN 
Profesör Üyeler   : Prof. Dr. Ferhat AĞIRMAN
    Prof. Dr. Halil SAVAŞ
    Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ
Doçent Üyeler     : Doç. Dr. Fatih İBİŞ
          : Doç.Dr. İsmail ŞİMŞEK
Dr.Öğr.Üyesi Üyeler   Dr.Öğr.Üyesi Gencal ŞENYAYLA
Raportör   : Mehmet BAYSAL