FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Doç.Dr. İsmail ŞİMŞEK

Bölüm Başkanı

 

İnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefî, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişki ile din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu anabilim dallarından oluşmaktadır:

 

1. İslam Felsefesi Anabilim Dalı

   (İslam Felsefesi, İslam Ahlakı, Mantık)

2. Din Bilimleri Anabilim Dalı

   (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Din Felsefesi)

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Üyesi Kemal GÖZ

Anabilim Dalı Başkanı (İslam Felsefesi)

kemalgoz@pau.edu.tr

(0258) 296 4421

 

Doç.Dr. Osman MUTLUEL

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İslam Felsefesi)

osmanmutluel@pau.edu.tr

(0258) 296 4390

 

Nursema KOCAKAPLAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Felsefesi)

nkocakaplan@pau.edu.tr

 

Yasin BOSTAN

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (İslam Felsefesi)

yasinbostan@pau.edu.tr

(0258) 296 4433

 

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Doç.Dr. İsmail ŞİMŞEK

Anabilim Dalı Başkanı (Din Felsefesi)

isimsek@pau.edu.tr

(0258) 296 4374

 

Dr.Öğr. Üyesi İsmet EŞMELİ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Dinler Tarihi)

iesmeli@pau.edu.tr

(0258) 296 4455

 

Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖNCÜ

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Din Eğitimi)

aoncu@pau.edu.tr

(0258) 296 4439

 

Sema CEVİRİCİ

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Din Felsefesi)

scevirici@pau.edu.tr

 

Esra İRK

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Din Psikolojisi)

eirk@pau.edu.tr

 

Yasemin İPEK

Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Din Eğitimi)

yipek@pau.edu.tr