PERSONEL İŞLERİ- YAZI İŞLERİ

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Şef

                                                                                                                                                                        Murat AĞIRCAN

                                                                                                                                                             E-posta :  magircan@pau.edu.tr

                                                                                                                                                                                                    Dahili  : 0(258) 296 44 40

 

                                                                                                                                                               

                                                        

                                                                                                                                                                                                         Dahili  : 0(258) 296 43 73

                                                                                                                                                                                      Şef

                                                       Çetin ÇABUK

                                                     E-posta: ccabuk@pau.edu.tr