Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK

 (Din Felsefesi Bilimdalı)

1982 yılında Erzurum’da doğdu. İlk (1993) ve ortaöğrenimini (İmam Hatip Lisesi 1999) Oltu ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olduktan (2003) sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Plantinga’da Tanrı ve Kötülük” adlı teziyle Din Felsefesi Yüksek Lisansını (2006), “Tanrı, Ruh ve Ölümün Estetik Boyutu” adlı teziyle de Din Felsefesi Doktorasını (2013) tamamladı. Mezuniyetini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2013-2015 yılları arasında İDKAB Bölüm Başkanlığı, 2015-2018 yılları arası Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2016-2018 yılları arası Dekan Yardımcılığı, 2014-2018 yılları arasında Etik Kurulu Üyeliği, Tanıtım Komisyonu Üyeliği, Fakülte Kurul Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Temmuz 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Felsefesi Öğretim Üyesi olarak atanan İsmail ŞİMŞEK Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Kitaplarından Bazıları

1. Ataizmden Ateizme Tanrı Ve Yanılgılar,Eski Yeni Yayınları, Ankara 2020.

2. Düşünce Tarihinde Tanrı’nın Özgürlüğü Sorunu, Elis Yayınları, Ankara 2018.

3Dinin Estetil Boyutu, Etüt Yayınları, Samsun 2014

4. Kötülük Sorunu, Din Felsefesi, ed. Rıfat Atay, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018

Makalelerinden Bazıları

 1. Two Different Views on The Problem of Evil: Theist And Atheist Approach, International Journal of Recent Scientific Research 8 (2), 15500-15506
 2. William Rowe ve "Kötülüğün Anlamsızlığı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (55), 1023-1040.
 3. Spinoza Düşüncesinde Mucize Anlayışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (47), 1116-1125.
 4. Felsefeden Tasavvufa Ruh Anlayışı, Ekev Akademi Dergisi 19 (62), 549-566.
 5. Tanrı’nın Varlığının Delili Olarak Güzellik Kanıtı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (10), 67-84
 6. Kötülük Problemine İki Farklı Bakış: Teist ve Ateist Yaklaşım, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 113
 7. Tanrı’nın Mükemmelliği Ve Özgürlük Problemi, Ekev Akademi Dergisi 18 (59), 413-428.
 8. Tanrı Doğasının Nedeni Olabilir mi?, Universal Journal of Theology, 2 (4), 311-321
 9. Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’sinde Tanrı-Evren-İnsan İlişkisi, Journal of Strategic Research in Social Science 2 (3), 85-110.
 10. Tanrı, Özgürlük ve İnsan Edimi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (17), 213-228.
 11. Nurettin Topçu Felsefesinde Özgürlük Düşüncesi, Journal of International Social Research 10 (52).
 12. Düşünce Tarihinde Varoluşa Yönelik Ortaya Çıkan Teoriler, The Journal of International Social Research, Volume 11, Issue 60, Year 2018, pp. 678-683.
     Telefon 
   (0258) 296 4418
   E-Posta
 isimsek@pau.edu.tr