İlahiyat Fakültesi

    

                                                                                      

 

                                                                    

                                                                                   

Dr.Öğr. ÜyesiGencal ŞENYAYLA

Dekan Yardımcısı (Personel ve İdârî İşler)

gsenyayla@pau.edu.tr

(0258) 296 44 25

1973 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Erzurum’da (1983), hafızlık eğitimini(1986) Rize’de ve İmam-Hatip öğrenimini(1994) Bilecik’te tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans (2000) eğitimi aldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında “Müşriklerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara Karşı Uyguladıkları Boykot Olayı” adlı teziyle Yüksek Lisansını (2008), “Hayatı ve İlk Dönem İslam Toplumundaki Yeri Açısından Hz Ali” adlı teziyle de Doktorasını tamamladı (2016). 1993-2018 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Müezzin Kayyum, İmam-hatip, Vaiz, İl Müftü Yardımcısı, İlçe müftüsü olarak görev yaptı. 2018 Ağustos ayı itibariyle Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış olup aynı Anabilim Dalının Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Arapça ve İngilizce bilen Gencal Şenyayla, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

                                                                               

                                                                                             Dr.Öğr. Üyesi Harun ABACI

      Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri)

    harunabaci@pau.edu.tr

    (0258) 296 44 23

1979 İstanbul/Bakırköy’de doğdu. İlköğretimi İstanbul Habibler’de tamamladı. 1994 yılında Eyüp İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1990-1997 yılları arasında İstanbul Güneşli Tevhid Kur’ân Kursunda Hafızlık ve Arapça eğitimi aldı. 1998 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Birinci sınıfın sonunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 2003 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. Doç. Dr. Abülaziz Hatip’in danışmanlığında Beyzâvî ve Nesefî’de İ‘tizâl Etkilerinin İncelenmesi (Beyzâvî ve Nesefî Tefsirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım) adlı teziyle 2006 yılında mezun oldu. 2010 tarihinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne intisab ederek 2016 yılında aynı üniversitede Kur’ân'ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği- adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2013-2016 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2010-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir anabilim dalında araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2018 itibarıyla Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Arapça ve İngilizce bilen Abacı evli ve üç çocuk babasıdır.