Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK

 (Din Felsefesi Bilimdalı)

1982 yılında Erzurum’da doğdu. İlk (1993) ve ortaöğrenimini (İmam Hatip Lisesi 1999) Oltu ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olduktan (2003) sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Plantinga’da Tanrı ve Kötülük” adlı teziyle Din Felsefesi Yüksek Lisansını (2006), “Tanrı, Ruh ve Ölümün Estetik Boyutu” adlı teziyle de Din Felsefesi Doktorasını (2013) tamamladı. Mezuniyetini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2013-2015 yılları arasında İDKAB Bölüm Başkanlığı, 2015-2018 yılları arası Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2016-2018 yılları arası Dekan Yardımcılığı, 2014-2018 yılları arasında Etik Kurulu Üyeliği, Tanıtım Komisyonu Üyeliği, Fakülte Kurul Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Temmuz 2018 tarihinde Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Felsefesi Öğretim Üyesi olarak atanan İsmail ŞİMŞEK Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Kitaplarından Bazıları

1. Ataizmden Ateizme Tanrı Ve Yanılgılar,Eski Yeni Yayınları, Ankara 2020.

2. Düşünce Tarihinde Tanrı’nın Özgürlüğü Sorunu, Elis Yayınları, Ankara 2018.

3Dinin Estetil Boyutu, Etüt Yayınları, Samsun 2014

4. Kötülük Sorunu, Din Felsefesi, ed. Rıfat Atay, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2018

5. Yeni Başlayanlar için DİN FELSEFESİ, Otto Yayınları, Ankara 2021

Makalelerinden Bazıları

 1. Two Different Views on The Problem of Evil: Theist And Atheist Approach, International Journal of Recent Scientific Research 8 (2), 15500-15506
 2. William Rowe ve "Kötülüğün Anlamsızlığı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (55), 1023-1040.
 3. Spinoza Düşüncesinde Mucize Anlayışı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (47), 1116-1125.
 4. Felsefeden Tasavvufa Ruh Anlayışı, Ekev Akademi Dergisi 19 (62), 549-566.
 5. Tanrı’nın Varlığının Delili Olarak Güzellik Kanıtı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (10), 67-84
 6. Kötülük Problemine İki Farklı Bakış: Teist ve Ateist Yaklaşım, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 113
 7. Tanrı’nın Mükemmelliği Ve Özgürlük Problemi, Ekev Akademi Dergisi 18 (59), 413-428.
 8. Tanrı Doğasının Nedeni Olabilir mi?, Universal Journal of Theology, 2 (4), 311-321
 9. Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’sinde Tanrı-Evren-İnsan İlişkisi, Journal of Strategic Research in Social Science 2 (3), 85-110.
 10. Tanrı, Özgürlük ve İnsan Edimi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (17), 213-228.
 11. Nurettin Topçu Felsefesinde Özgürlük Düşüncesi, Journal of International Social Research 10 (52).
 12. Düşünce Tarihinde Varoluşa Yönelik Ortaya Çıkan Teoriler, The Journal of International Social Research, Volume 11, Issue 60, Year 2018, pp. 678-683.
     Telefon 
   (0258) 296 4464
   E-Posta
 isimsek@pau.edu.tr

                                                                    

                                                                                                                                                             

Doç. Dr. Gencal ŞENYAYLA

    (İslam Tarihi Anabilim Dalı)

1973 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Erzurum’un Olur İlçesi’nde (1983), hafızlık eğitimini (1986) Rize’de ve orta öğrenimini (1994) Bilecik’te tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans (2000) eğitimi aldı. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında “Müşriklerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara Karşı Uyguladıkları Boykot Olayı” adlı teziyle Yüksek Lisansını (2008), “Hayatı ve İlk Dönem İslam Toplumundaki Yeri Açısından Hz Ali” adlı teziyle de Doktorasını tamamladı (2016). 1993-2018 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Müezzin Kayyum, İmam-hatip, Vaiz, İl Müftü Yardımcısı, İlçe müftüsü olarak görev yaptı. 2018 Ağustos ayı itibariyle Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı, İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanında Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Arapça ve İngilizce bilen Gencal Şenyayla, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Kitaplarından Bazıları:

1- Müşriklerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara Karşı Uyguladıkları Boykot Olayı. Boy Yayınları, Denizli 2018.

2- Hz. Suheyb-i Rûmî. Beyan Yayınları, İstanbul 2019.

3- Algı ve Gerçeklik Arasında Hz. Ali. Fecr Yayınları, Ankara 2021.

4- Tarihi ve Teolojik Perspektiften Zülfikar. Fecr Yayınları, Ankara 2021.

 Makalelerinden Bazıları:

1- Hz. Osman İle Evliliği Bağlamında Nâile bint el-Ferâfisa’nın Hayatı. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/1, 774-801.

2- İslâm’ın İlk Şehit Elçisi: Hâris b. Umeyr. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7/2, 1013-1034.

3- Hz. Ali'nin, Ebû Cehil'in Kızı İle Evlenme Teşebbüsü Hakkındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi. İSTEM (37), 103-124.

4- Şi’b Kavramı Işığında Şi’bu Ebî Tâlib’in Mekânsal Tespiti. Universal Journal of Theology, 6 (1), 292-323.

5- Bir Dede Olarak Hz. Peygamber’in Rol Modelliği. Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 17-37.

Telefon

(0258) 296 4425

       E- Posta

       gsenyayla@pau.edu.tr