Vizyonumuz:

 Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, islami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yüksek öğretim kurumu olmak.